Inwestycji ciąg dalszy, czyli informacje od Burmistrza Pana Marka Chrabąszcza

złoty róg3

 

 

Sierpniowe wiadomości od naszych włodarzy

 

Jakie prace będą wykonywane przy obwodnicy?

Prace remontowe na obwodnicy Lubomierza obejmują wymianę nawierzchni drogi i chodników, a także system studzienek odprowadzających wodę z drogi.

 

 

Czy rozpoczął się już remont “Złotego Rogu” i jakie są informacje dotyczące przewidzianego tam remontu?

Jak zapewnia inwestor i projektant inwestora pierwsze prace mają rozpocząć się w październiku. W pierwszej kolejności ma być wykonany remont dachu, a następnie elewacji.

Obecnie uzupełniana jest dokumentacja dotycząca kotwienia rusztowań. Najprawdopodobniej we wrześniu będziemy mogli zapoznać się już z zaakceptowanym projektem remontu tego obiektu.

 

Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła uchwałę w sprawie: uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz. Było to konieczne, by można było kontynuować przygotowania do budowy “Biedronki” w Lubomierzu. Co będzie dalej?

Tak, na ostatniej sesji nadzwyczajnej podjęte zostały uchwały dotyczące zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubomierz. Jedna z nich dotyczyła działki pod budowę hali sportowej, druga zaś działki pod budowę „Biedronki”.

 Zmieniony został zapis dotyczący wielkości lokalu z 600 m2 na 900 m2.

Po uprawomocnieniu się uchwały inwestor będzie mógł, zgodnie z projektem, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę, a po uzyskaniu takiego pozwolenia będzie mógł przystąpić do prac budowalnych.

 

 

Czy jest jakaś nadzieja na remont mostu uszkodzonego przez powódź w Pławnej?

Zgodnie ze sporządzonym i zaakceptowanym protokołem popowodziowym Starostwo czekało na przekazanie funduszy popowodziowych na ten cel.

Niestety, do dzisiaj takich pieniędzy nie ma.

W związku z powyższym Starosta Lwówecki podjął decyzję o remoncie mostu z własnych środków. Ze względu na to, iż wartość inwestycji jest dość duża, konieczne będzie uruchomienie procedury przetargowej, a to znów wiąże się z przygotowaniem pełnej dokumentacji, w tym pozwoleń wodno – prawnych. A to wymaga czasu.

 

 

Gmina zainwestuje ponad 6 milionów zł w przebudowę dróg: Majowej, Edukacji Narodowej i Stogryna. Jaki będzie zakres tych prac i jak będą przebiegały?

Procedura przetargowa została zakończona i wyłoniony został wykonawca. Wszystkie wymienione ulice będą remontowane w formie „zaprojektuj i wybuduj” W pierwszej kolejności wykonawca przedstawi projekt, który obejmie kompleksowy remont, tj. wymianę systemu wodno – kanalizacyjnego, remont chodników i nawierzchni dróg. Po przygotowaniu dokumentacji wykonawca przystąpi do prac.

 

 

Nasza rzeka Olszynka jest bardzo mocno zarośnięta i zanieczyszczona. Czy jest plan, by to zmienić?

Najlepszym rozwiązaniem byłoby przejęcie tej rzeczki od Wód Polskich ale na tę chwilę nie jest to możliwe.

Pisma z prośbą o wyczyszczenie Olszynki wysyłane są bardzo często ale odzew jest niewielki. W ostatnim czasie był w Lubomierzu pracownik tej instytucji. Porobił zdjęcia i na tym się skończyło. Jeśli nic się w tej kwestii nie zmieni, to wystąpimy do Wód Polskich z wnioskiem o wyrażenie zgodny na prace porządkowe we własnym zakresie.

 

Bardzo dziękuję za informacje, życzę pomyślnego i terminowego przebiegu wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć.

 

Autor: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email