Najnowsze informacje od Burmistrza pana Marka Chrabąszcza

42309041_10212430671351180_8053755315763544064_n

Lipcowe wiadomości z naszego magistratu

 

 

Oddział Banku Spółdzielczego w Lubomierzu nieczynny był przez 2 tygodnie.

W tym czasie klienci tego banku pozbawieni zostali możliwości korzystania z jego usług na miejscu. Aby załatwić pilne sprawy musieli jeździć do Lwówka. Kiedy bank wreszcie został otwarty przed jego drzwiami od samego rana ustawiała się gigantyczna kolejka i klienci czekali na załatwienie swoich spraw nawet po kilka godzin. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.

Czy jest jakaś szansa, by w Lubomierzu rozpoczął działalność inny, konkurencyjny bank, który pozwoliłby normalnie korzystać ze swoich usług?

 

Może warto by było przeprowadzić wywiad z Panią Prezes i dowiedzieć się, dlaczego zarządzanie bankiem wygląda właśnie w ten sposób. Uważam, że taki stan rzeczy jest niedopuszczalny.

Jeśli zaś chodzi o wprowadzenie do Lubomierza innego banku, to tego typu próby były podejmowane wielokrotnie. Odbyło się wiele rozmów z dyrektorami różnych banków ale tak naprawdę, to ostateczna decyzja należy do władz centralnych.

Każdy bank przed otwarciem nowej placówki robi badanie rynku pod względem opłacalności, co przedkłada się między innymi na ilość klientów. Ponadto polityka bankowa dąży do ograniczania oddziałów. Widać to np. po dużych miastach, gdzie ilość oddziałów w ostatnich latach została zredukowana.

Odpowiadając na pytanie muszę zaznaczyć, że wprowadzenie nowego banku, przy tego typu polityce bankowej, jest bardzo trudne, ale to wcale nie znaczy, że niemożliwe.

 

 

W naszym rynku miało być ograniczone parkowanie samochodów. Tymczasem jest ich tam zawsze dużo. Czy planuje się tutaj budowę nowych parkingów.

Jeśli tak, to jakie są plany?

 

To prawda. Wiele osób nie stosuje się do obecnie obowiązujących przepisów pomimo otrzymywanych mandatów.

Prawie dwa lata temu przygotowany został plac parkingowy koło Domu Gościnnego Maximus, na którym samochody parkują sporadycznie, a przez większość czasu jest on pusty. Tak więc nie ma chyba takiej potrzeby.

 

 

Zbliża się XXV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu. Przy placu, gdzie ma być wesołe miasteczko zgromadzonych jest dużo materiałów budowlanych. Do jakich działań są one przeznaczone i czy będą tam dalej podczas trwania imprezy?

 

Zgromadzone materiały budowalne przeznaczone będą na budowę chodnika przy obwodnicy Lubomierza.

Wesołe miasteczko ma być ulokowane po drugiej stronie ulicy na terenie zielonym, gdzie docelowo powstanie komisariat policji.

 

Jakie są obecnie informacje dotyczące budowy hali sportowej w Lubomierzu?

 

 

Tak, jak ostatnio Państwu mówiłem, mamy zaakceptowany przez Kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków projekt hali, w którym musimy zmienić sposób ogrzewania z gazowego na pompy ciepła i przygotować projekt adaptacji terenu wokół hali. Inaczej mówiąc przygotować jeszcze projekt zagospodarowania terenu. Tak więc jesteśmy jeszcze na etapie przygotowywania dokumentacji.

 

 

 

Czy jest szansa na budowę drogi rowerowej z Lubomierza do Pławnej?

 

Zadanie związane z budową drogi rowerowej z Pławnej do Lubomierza, a następnie z Lubomierza przez Oleszną Podgórską do Gryfowa ma być zrealizowane w ramach zadania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod nazwą ”Cyklostrada Dolnośląska”, które ma być finansowane ze środków unijnych.

Obecnie trwają nadal rozmowy Zarządu Województwa Dolnośląskiego z Komisją Europejską co do podziału środków na konkretne zadania. Tak więc czekamy na informację z Urzędu Marszałkowskiego.

 

 

Czy to prawda, że w Lubomierzu szykowana jest podwyżka cen za usługę wywożenia odpadów komunalnych?

 

Sytuacja gospodarcza spowodowała, że wzrosły ceny za energię, paliwo, koszty wynagrodzeń pracowników itd. Te wszystkie czynniki powodują, że wzrastają również koszty zagospodarowania odpadów. Jesteśmy już po przetargu i widzimy tutaj również wzrost cen. Wzrost opłat ma być nieznaczny, dosłownie kilkuzłotowy. Będziemy starali się nadal utrzymać stawki na najniższym poziomie w porównaniu z sąsiednimi gminami.

 

 

Kiedy zakończą się prace budowlane przy naszym ratuszu?

 

 

Zgodnie z umową prace powinny zakończyć się do końca tego roku, ale patrząc na ich zaawansowanie, zadanie powinno zakończyć się dużo wcześniej.

W tej chwili między innymi trwają prace nad instalacją ogrzewania, co powoduje pewne utrudnienia, ponieważ część pracowników musiała przenieść swoje stanowiska pracy do innych pomieszczeń. No, ale tak zazwyczaj wyglądają remonty. 

 

Bardzo dziękuję za informacje, życzę owocnych rozmów z inwestorami i dużo cierpliwości!

 

 

 

Jadwiga Sieniuć

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email