Z cyklu powróćmy do dawnych lat: Kombinat Rolno – Przemysłowy (6 część)

załoga przedszkola

 

 

W 1976 roku powstał Kombinat Rolno – Przemysłowy wówczas w gminie było 1180 gospodarstw rolnych (w tym 394 2h, a 101 powyżej 15h, reszta mieściła się w granicach od 2 do 15h). Ważniejszy jednak od ilości gospodarstw był wiek ich właścicieli 240 rolników miało od 56 do 60 lat a aż 300 powyżej 60 lat. W 1976 roku rolnicy przekazali do Państwowego Funduszu Ziemi w zamian za rentę 470 hektarów ilość gospodarstw rolnych sukcesywnie zmniejszała się bo nie było następców. Ziemię przekazaną i Skarbowi Państwa trzeba było zagospodarować. I tym właśnie, między innymi, miał zająć się powstały Kombinat Rolno – Przemysłowy. Przez pierwsze lata były to dwa przedsiębiorstwa pod jedną dyrekcją : Przemysłowe (dotychczasowy POM) i Rolne. Załoga pracowała też na dwóch układach zbiorowych : mechanizacji rolnictwa i PGR. Pierwszy z nich został zlikwidowany po dwóch latach i wszyscy przeszli na układ PGR na początku nie było dużych dochodów z rolniczej części przedsiębiorstwa. Przemysłowa część prosperowała znakomicie i jej zyski przeznaczono na rozwój działalności rolnej. Już w pierwszym roku działalności Kombinatowi przydzielono ogromne połacie ziemi w marcu 1976 roku przejęto 900 hektarów z Państwowego Funduszu Ziemi. W dużej części były To gleby zaniedbane, nie zawsze nawożone i uprawiane. Do ich rekultywacji potrzebny był ciężki sprzęt, a tego kombinat nie miał. Sprzęt pożyczono od PGR i przejętą ziemię  obsiano jeszcze tej wiosny. Kombinatowi przydzielono również okoliczne PGR-y, które stały się zakładami rolnymi lub hodowlanymi naszego kombinatu. Przyłączono do niego też ziemie należące do dalej położonych PGR-ów. na początku lipca  do naszego kombinatu wcielono PGR Gryfów Śląski, w którym było około 600h, duże stawy rybne w Młyńsku o powierzchni 100h lustra wody oraz tłuczarnię w Proszówce, którą rozbudowano potem na 1500 stanowisk macior. Już w pierwszym roku istnienia kombinat posiadał około 3800 hektarów ziemi. W Lubomierzu wybudowano fermę na 640 krów i 180 sztuk jałowizny. Zatrudniała ona około 20 pracowników. Pierwszym jej kierownikiem i organizatorem był inżynier zootechnik Waldemar Szymkiewicz. Pracownicy fermy to między innymi : Halina Troszczyńska, Zofia Lipińska, Jolanta Woroniec, Lucyna Dudziak, Janina Czajkowska, Jadwiga Lichtańska, Irena Grabowicz, Irena Malaryk, Helena Kupińska, Maria Postępska, Janina Kwacz, Grażyna Marynicz, Ryszard Lichtański, Józef Błąd, Zygmunt Moniatowicz, Stanisław Grabowicz,  Władysław Kwacz, Fryderyk Malaryk, Ryszard Jaroszczuk, Ryszard Winiarski, Eugeniusz Dudziak. Opiekę weterynaryjną nad zwierzętami fermy sprawował lekarz weterynarii Zdzisław Radyno oraz Technik Weterynarz Eugeniusz Makuchowski.  W 1977 roku w kombinacie pracowało już 369 pracowników, w tym 310 mężczyzn oraz 59 kobiet. Mieli oni wykształcenie zawodowe ekonomiczne i techniczne, a 6 legitymowało się wyższym wykształceniem, 21 ukończyło licea ekonomiczne, a 117 średnie zawodowe. 218 osób z wykształceniem podstawowym zatrudnionych przy wykonywaniu prac fizycznych, w obsłudze. Niektórzy dokształcali się, 6 studiowało zaocznie na różnych wyższych uczelniach, a 8 było uczniami w technikach korenspodencyjnych. Średnia płaca zatrudnionych bezpośrednio w produkcji wynosiła 450zł, a w administracji 3400. Średnia płaca była na poziomie średniej krajowej. 87 osób wykonywało pracę uciążliwą dla zdrowia ( traktorzyści, mechanicy zatrudnieni w produkcji rolnej).  Oni otrzymywali specjalne dodatki przewidziane układem zbiorowym o pracę w KRP. 101 pracowników to byli ludzie miejscowi, 7 mieszkało we Lwówku,85 w Gryfowie, a 176 w Okolicznych miejscowościach na terenie gmin Gryfów i Mirsk. Większość dojeżdżających korzystała z komunikacji autobusowej oraz kursujących jeszcze wtedy pociągów, 12 dojeżdżało własnymi samochodami, 17 motocyklami, a 35 rowerem. Dyrekcja kombinatu przystąpiła do budowy w Lubomierzu czterech budynków o 64 mieszkaniach różnej wielkości. Koszt tej inwestycji wraz z garażami wyniósł 23 miliony ówczesnych złotych. Osiedle powstało przy ulicy Gryfiogórskiej, niedaleko fermy, gdzie pracować trzeba było w różnych porach. Równocześnie z blokami zbudowano zakładowe Przedszkole, miało ono 2 oddziały dla 50 dzieci. Rozpoczęło swą działalność we wrześniu 1978 roku, a pierwszą dyrektorką była Pani Maria Wrona, niedługo potem zaangażowano nauczycielkę Panią Teresę Jakimowicz, która po dwóch latach została dyrektorką i sprawowała tę funkcję do końca istnienia przedszkola. W pierwszym roku w przedszkolu działał jeden Oddział, do którego uczęszczały dzieci w wieku od 1,5 do 5 lat. Starsze chodziły do przedszkola Miejskiego. Od września 1979 roku w przedszkolu istniały już dwa oddziały, a uczęszczały do niego Tylko dzieci pracowników. Przedszkole istniało 14 lat i w tym czasie ukończyło je 140 czworo dzieci. Nauczycielkami w przedszkolu były panie: Barbara Bratek, Jadwiga Majer, Melania Laszczyńska, Rozalia Boguta, Róża Paliwoda, Dorota Moszczyńska, Wiesława Pikul, Halina Nuckowska. Prace administracyjno – gospodarcze wykonywały panie : Władysława Bartków, Elżbieta Walczak, Emilia Kot, Elżbieta Radyno a panie : Stanisława Pomorska, Krystyna Niebieszczańska, Maria Krajewska, Danuta Moniatowicz, Jadwiga Winiarska, Teresa Szczerbaniewicz, Irena Podleśna i Maria Hajdul pracowały w obsłudze. W latach 70 – tych zbudowano owczarnię w Pławnej na około 1500 owiec oraz suszarnię zboża w Lubomierzu o pojemności 4000 ton. Kombinat posiadał własną Liczącą Około 60 osób brygadę budowlaną.   

 

 Autor: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email