Zapraszamy do udziału w plastycznym konkursie strażackim pod hasłem „Lubomierski Strażak oczami dzieci”

plastyczny konkurs strażacki 2022 miniatura

 

 

Dyrektor Lubomierskiego Centrum Kultury oraz Zarząd Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Lubomierzu serdecznie zapraszają do udziału w plastycznym konkursie strażackim pod hasłem „Lubomierski Strażak oczami dzieci”.

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci ochroną przeciwpożarową, działalnością i tradycją jednostek straży pożarnych na terenie Gminy Lubomierz, a także rozwój uzdolnień plastycznych.

Uczestnicy konkursu mogą stosować najróżniejsze techniki przedstawiając własne wyobrażenia działalności straży pożarnej związanej z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych, jak również działalności w zakresie ratownictwa specjalistycznego, akcji ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeń, szkoleń, zawodów, działalności społeczno – kulturalnej itp.

 

  • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  • Technika wykonania prac: dowolna (kredki, farby, wyklejanki itp.)
  • Format pracy: A3.
  • Prace konkursowe opisane imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu opiekuna/rodzica należy składać w Lubomierskim Centrum Kultury, ul. Wacława Kowalskiego 1 (I piętro) do 27.04.2022 r.
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją ustawy o ochronie danych osobowych.
  • Nagrodzone zostaną 3 pierwsze miejsca. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie, a odbiór nagród odbędzie się podczas Zawodów Sportowo – Pożarniczych połączonych z Lubomierską Majówką 1 maja 2022 r., na Stadionie Miejskim w Lubomierzu.

 

 

Alicja Nawojczyk

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email