Najnowsze informacje od Pana Burmistrza Marka Chrabąszcza

42309041_10212430671351180_8053755315763544064_n

 

 

Kwietniowe wieści od Burmistrza

W Chmieleniu prywatny inwestor kupił dużą działkę, na której chce wybudować osiedle domków, hotel, sklepy, spa. Taką informację zamieścił regionalny portal. Czy Pan Burmistrz może podać dokładniejsze informacje na ten temat?

 

Tak, to prawda. Jakieś dwa miesiące temu pojawił się u nas w urzędzie inwestor, który kupił od osoby prywatnej grunty znajdujące się w Chmieleniu. Na wspomnianych działkach inwestor planuje wybudować osiedle domków, a dodatkowo zagospodarować tak ten teren, aby przyszli mieszkańcy mogli korzystać z dodatkowych udogodnień, takich jak np. sklepy, więc część terenu ma być przeznaczona również na rekreację. Wiem, że inwestor wystąpił już do GDDKiA o zgodę na poszerzenie drogi krajowej o dodatkowe zjazdy, ponieważ przedmiotowe działki znajdują się bezpośrednio przy DK30.

Ponadto podczas jednego ze spotkań, w którym uczestniczył Prezes spółki Izery, rozmawialiśmy o możliwościach podłączenia tych gruntów do sieci wodociągowej. Obecnie opracowywana jest koncepcja zaopatrzenia tego terenu w wodę.

 

Jak działa nasz miejski monitoring?

 

Punkt monitoringu miejskiego znajduje się w urzędzie. Na co dzień monitoring obsługuje straż miejska ale zapis z kamer jest rejestrowany 24 godziny na dobę. Na terenie miasta znajduje się kilkanaście kamer. Część z nich połączona jest przewodami, zaś część bezprzewodowo. Oprócz kamer na terenie miasta rozlokowane są fotopułapki, ale ich umieszczenie zależy od konkretnych niebezpiecznych sytuacji lub wydarzeń.

 

Kiedy rozpocznie się remont mostu uszkodzonego przez powódź w Pławnej?

 

Aby rozpocząć remont mostu, to w pierwszej kolejności trzeba przeprowadzić przetarg na to zadanie, gdyż z tego, co mówi Pan Starosta, wartość inwestycji wymaga przeprowadzenia przetargu. Zadanie zostało ujęte w protokole popowodziowym sporządzonym przez urzędników Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Pieniądze na ten cele powinny już dawno dotrzeć do starostwa, ale na ten moment takiego dofinansowania nie było.

Z ostatnich informacji, jakie otrzymałem od Pana Starosty wynika, że powiat poczeka jeszcze do końca czerwca na dofinansowanie tego zadania. Jeśli zaś nie otrzyma w tym czasie żadnych funduszy, to przeprowadzi całą procedurę remontu mostu we własnym zakresie.

 

 

Jak przebiega remont drogi Wojciechów – Popielówek?

 

Ta inwestycja jest już prawie zakończona, mimo że wykonawca ma czas do października. Zostało jedynie położenie ostatniej warstwy asfaltu. Jak pogoda pozwoli, to firma wykonano to zadanie w najbliższym czasie.

 

Czy i kiedy rozpocznie się remont drogi Lubomierz – Radoniów?

 

Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim ogłosiło przetarg na remont drogi Lubomierz – Radoniów i w ostatnich dniach wybrana została najbardziej korzystna oferta. Przypomnę, że kosztorys na to zadanie opiewał na kwotę 4.380.000 zł, zaś po przetargu najkorzystniejsza oferta była o 100.000 zł niższa niż kwota kosztorysu. Inwestycja będzie finansowana z trzech źródeł. 50% wartości pokryte zostanie z Rządowego Programu Budowy Dróg. Pozostałe 50% sfinansuje po połowie Starostwo Powiatowe i Gmina Lubomierz.

Decyzje o zabezpieczeniu środków na ten cel Rada Gminy i Rada Powiatu podejmą w tym tygodniu podczas swoich sesji. Jestem przekonany, że nie będzie z tym większego problemu. Jak zapewnia Starosta Lwówecki prace powinny rozpocząć się w czerwcu i zakończyć w grudniu tego roku.

 

Wszyscy z niecierpliwością długo już czekają na budowę Biedronki w Lubomierzu. Czy są już informacje o terminie rozpoczęcia tej inwestycji?

 

Według zapewnień inwestora budowa powinna zakończyć się w przeciągu trzech miesięcy od momentu rozpoczęcia prac budowlanych. Niestety, na Biedronkę będziemy musieli jeszcze jakiś czas poczekać, ponieważ inwestor złożył miesiąc temu wniosek o zmianę w zapisach Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Wniosek dotyczy zwiększenia metrażu powierzchni lokalu.

Z zapewnień inwestora wynika, iż zamierza on ulokować tam dodatkowe sklepy sieciowe.

 

Powołana została Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna. Jaka jest jej rola?

 

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna stanowi organ opiniujący projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz organ doradczy w sprawach zagospodarowania przestrzennego.

Przypomnę, że obecnie zmieniamy zapisy w Planie Zagospodarowania Przestrzennego na potrzeby budowy hali sportowej, na którą złożyliśmy wniosek o finansowanie w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowego Funduszu Polski Ład. Zmiana dotyczy również zapisów Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki pod budowę Biedronki.

 

Rada Miejska uchwaliła Gminny Program Osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok w Gminie Lubomierz.

Jakie są główne założenia tego programu?

 

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Lubomierz jest odpowiedzią na wyzwania, jakie stawiają przed Gminą zachodzące procesy demograficzne, oraz jest elementem lokalnej polityki społecznej w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia.

Usługa wsparcia, świadczona w ramach programu, będzie obejmować swoim zakresem wsparcie społeczne, wsparcie psychologiczne, ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Szczegółowe informacje mogą znaleźć Państwo w Gminnym Programie Osłonowym „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Lubomierz, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XLVII/268/2022 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31.03.2022 r.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za informacje.

 

Autor: Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email