Pomagamy uchodźcom z Ukrainy

pomoc Ukrainie

 

 

24 lutego Rosja napadła na Ukrainę i już od trzech tygodni trwa tam wojna. Mieszkańcy tego kraju masowo opuszczają miejsca swego zamieszkania i emigrują do innych krajów.

Z  informacji Straży Granicznej wynika, że od 24 lutego, czyli dnia początku agresji Rosji, granicę polsko-ukraińską przekroczyło prawie 1,9 miliona uchodźców z Ukrainy.

Ta liczba jest dynamiczna.

Z informacji podanej przez Starostę Lwóweckiego wynika, że do piątku 11 marca 2022 roku, do godziny 11:00 na terenie naszego powiatu zgłoszonych zostały do Wojewody 524 miejsca instytucjonalne dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Schronienie dla nich zapewnione zostało również w naszej Gminie – 53 miejsca. Ale te dane nie mówią o miejscach, gdzie nasi mieszkańcy przyjęli pod swój dach uchodźców. A jest ich sporo.

Z informacji uzyskanej 15 marca od Pana Adama Skrzydłowskigo – Zastępcy Burmistrza dowiaduję się, że koordynatorem akcji pomocy uchodźcom jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomierzu. Pomagamy  miastom partnerskim (Zbaraż i Trembowla), a także uchodźcom, którzy przybywają do nas. Do tej pory wysłane już zostały 3 autobusy z żywnością, lekami, odzieżą. W akcji pomocy aktywnie uczestniczy również straż pożarna.

W Janicach przebywa obecnie 17 uchodźców oraz 36 osób w Maciejowcu. Jest także duża pomoc od mieszkańców naszego miasta  gminy.

Od 16.03. uchodźcy mogą się rejestrować w UGiM, gdzie będą otrzymywali pesel i kartę pobytu do 18 miesięcy. Uchodźcy często przemieszczają się, niektórzy wyrażają chęć wyjazdu do większego miasta i otrzymują pomoc w realizacji tych zamierzeń.

8 uchodźców skorzystało z pomocy medycznej, a Urząd wykupił im przepisane przez lekarza recepty, zakupił także kapcie dla dzieci z Ukrainy przebywających w Maciejowcu.

Dyrektorzy szkół rozmawiali z uchodźcami, by uzyskać informacje konieczne do zorganizowania ich dzieciom nauczania w naszych szkołach.

Liczba uchodźców przebywających na terenie naszej gminy jest zmienna.

Na przykład przyjechały tu 2 panie: doktor i pielęgniarka, które wytrzymały tylko 1 dzień i wróciły na Ukrainę, by tam pomagać potrzebującym pomocy.

Wielu uchodźców znalazło schronienie w prywatnych domach.

Pan Adam Skrzydłowski podkreśla również, że pomagamy Ukraińcom, ale nie zapominamy o naszych mieszkańcach.

Urząd wystąpił już z wnioskiem do Wojewody o dofinansowanie dla pomagających uchodźcom.

 

Osoby uciekające przed wojną, można wesprzeć nie tylko materialnie ale również finansowo. Datki można wpłacać na konto bankowe założone przez Urząd Gminy i Miasta w Lubomierzu nr konta: 43 8384 1022 0100 0811 2001 0338 tytułem: darowizna- pomoc dla mieszkańców Ukrainy.

 

Pan Bogdan Łużny – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu powiedział mi, że około 100 osób stąd zadeklarowało chęć przyjęcia osób z Ukrainy.

Dary zbierane są w DINO, można je także przynosić bezpośrednio do MGOPS-u. Zbierane są produkty żywnościowe, higieniczne, pościel, wózki dla dzieci. Po odpowiednich rozeznaniach  potrzebne rzeczy są rozwożone do potrzebujących, ta akcja jest bardzo dynamiczna.

Pan Bogdan powiedział też, że trudnością w kontaktach z uchodźcami jest bariera językowa. Ukraińcy są wdzięczni za pomoc, wielu z nich chce pracować, a niektórzy mają zamiar jechać dalej.

Trafiła tu także 15 letnia, niewidoma dziewczynka, mająca problemy neurologiczne, po operacji guza mózgu. Towarzyszył jej  28 letni wujek, który jest jej opiekunem. Dzięki staraniom załogi MGOPS-u udało się załatwić jej pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym we Wrocławiu i dziewczynka została tam odwieziona. Będzie tam diagnozowana, a opiekun otrzymał zakwaterowanie w hotelu.

Jest też potrzebna pomoc w znalezieniu pracy dla uchodźców, a są to głównie kobiety.

 

Na stronach internetowych Urzędu i MGOPS widnieją takie informacje:

MGOPS apeluje do mieszkańców o wsparcie w pierwszej kolejności dla 58 uczniów – 33 dziewcząt i 25 chłopców w wieku od 15 do 19 lat ze szkoły średniej w Lubomierzu, oraz kolejno dla osób przybywających z Ukrainy i osiedlających się na terenach naszej gminy.

Rzeczy można przynosić do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomierzu (ul. Plac Wolności 1, 59-623 Lubomierz) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 Więcej informacji pod numerem tel.: 75 783 31 39

Informujemy, że osoby z terenu gminy Lubomierz, które przyjęły mieszkańców do swoich gospodarstw domowych, proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz do pani Karoliny Bukiejko-Baran telefonicznie: 75 78 33 151 wew. 36 lub wiadomością e-mail: k.bukiejko@lubomierz.pl.

Prosimy o podanie następujących informacji: Imię i Nazwisko osoby, która przyjęła uchodźców, adres, telefon kontaktowy oraz ilość osób przyjętych.

Osoby, które już zgłosiły ten fakt w Urzędzie lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubomierzu nie muszą ponownie tego zgłaszać.

Jednocześnie prosimy, aby osoby które udzieliły schronienia uchodźcom wojennym z Ukrainy przekazały „kartę informacyjną” dla tych osób do wypełnienia. Kartę można pobrać ze strony lub odebrać z  Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz u Pani Karoliny Bukiejko-Baran. 

Wypełnioną kartę należy zwrócić do Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz.

 

Informacje dla osób z Ukrainy/ Інформація для людей з України

 

 

Do tematu będziemy wracać.

Autor: Jadwiga Sieniuć

 

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email