Marcowe wieści od Burmistrza Marka Chrabąszcza

burmistrz miniatura

 

 

Burmistrz Pan Marek Chrabąszcz odpowiada na pytania

 

Czy są nowe wiadomości dotyczące planowanych inwestycji (Biedronka, Złoty Róg, odbudowa kamieniczek w rynku, remont drogi Lubomierz-Radoniów, przebudowa budynku dawnej stacji kolejowej z przeznaczeniem na świetlicę w Pławnej)?

Jeśli chodzi o inwestycje Gminy Lubomierz, to tu odpowiedź jest prosta. Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim ogłosiło już przetarg na remont drogi powiatowej Lubomierz – Radoniów. Wiemy, że termin składania ofert mija 07 kwietnia, ponieważ wtedy odbędzie się przetarg i tak, jak informuje nas Pan Starosta, prace remontowe powinny rozpocząć się w czerwcu tego roku. Jeśli zaś chodzi o świetlicę w Pławnej, to już jesteśmy po procedurze przetargowej. Wyłoniony został wykonawca, z którym umowę podpiszemy w najbliższych dwóch tygodniach. Przygotowujemy się również do przetargu na remont ulicy Majowej, Edukacji Narodowej, Stogryna i Placu Kościelnego. W tym przypadku przetarg chcemy ogłosić w połowie kwietnia. Jeśli zaś chodzi o pozostałe inwestycje, czyli inwestycje przeprowadzane przez inwestorów zewnętrznych, to są oni jeszcze na etapie sporządzania dokumentacji.

 

Jak Pan Burmistrz ocenia formy i zakres udzielanej pomocy uchodźcom z Ukrainy, jakie są jeszcze potrzeby, a co stanowi problem?

Pomoc uchodźcom oceniam bardzo dobrze. W tej chwili na terenie Gminy Lubomierz mamy około 200 obywateli Ukrainy. Cześć migrantów znajduje się w miejscach, które zostały zgłoszone Wojewodzie, ale również duża część z nich przebywa u naszych mieszkańców. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które zaangażowały się w niesienie pomocy zarówno tym obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do naszej gminy ale również za pomoc, która jest kierowana bezpośrednio do Ukrainy.

 

W Ukrainie trwa okrutna wojna wywołana przez Rosję. Cały świat żyje w niepewności, jak długo ona potrwa i czy nie ogarnie także innych krajów. Gdyby jednak (nie daj Boże!) taka agresja Rosji rozszerzyła się też na nasz kraj, to czy w Lubomierzu istnieją obiekty, gdzie ludność cywilna mogłaby uzyskać w miarę bezpieczne schronienie. Jakie to miejsca?

Po pierwsze, mało prawdopodobne jest aby Polska stanęła w obliczu wojny. Jako kraj oczywiście pomagamy Ukrainie jak tylko możemy, natomiast militarnie NATO nie będzie brało udziału, a Polska jest członkiem NATO. Ponadto Lubomierz jest małą, spokojną miejscowością, na terenie której nie ma infrastruktury krytycznej, która mogłaby być celem dla agresora. Jeśli natomiast chodzi o obiekty schronienia dla ludności, to trzeba wskazać przede wszystkim Internat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jako miejsce ukrycia ale też jak „Zastępcze Miejsce Szpitalne” w powiecie lwóweckim. Ludność musi pamiętać, że po ogłoszeniu alarmu powietrznego  (ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut) należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki. Osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ jeśli mają środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe, telefon, latarkę, koc lub śpiwór itp.,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów,
 • udać się do najbliższego ukrycia, piwnicy.

Osoby znajdujące się miejscu publicznym powinny:

 • udać się do najbliższego ukrycia lub piwnicy,
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym, podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli czy budynków ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu (Dźwięk ciągły trwający 3 minuty) należy:

 • opuścić ukrycie, piwnicę,

 • w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,

 • przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

 • przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,

 • stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,

 • w przypadku zagrożenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 

 

Czy będzie ogłoszony nabór na stanowisko drugiego strażnika miejskiego, czy nasza Straż Miejska będzie jednoosobowa?

 Nabór na strażnika miejskiego będzie ogłoszony. Podyktowane jest to m.in. rzetelnością i bezstronnością w pracy strażnika miejskiego, jak również bezpieczeństwem, gdyż interwencje powinny być przeprowadzane przez dwóch funkcjonariuszy straży miejskiej. Pozwoli to również na zwiększenie  i wzmocnienie kontroli przestrzegania ładu, porządku i estetycznego wyglądu miasta oraz poszanowania mienia użyteczności publicznej.

 

Czy są już rozstrzygnięcia dotyczące złożonych przez Urząd projektów w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład”- Programu Inwestycji Strategicznych?

Nabór wniosków do drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Programu Inwestycji Strategicznych trwał do 28 lutego i na tą chwilę nie ma jeszcze żadnych rozstrzygnięć.

 

Bardzo serdecznie dziękuję za informacje.

Jadwiga Sieniuć

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email