Konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Miniatura KRUS konkurs

                                                                                  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu informuje o inauguracji III edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”. Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

 

Konkurs prowadzony jest w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Jego celem jest promowanie prawidłowych nawyków i zachowania dzieci podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” i służy popularyzowaniu wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych z upadkami osób w gospodarstwach rolnych. Działanie realizowane jest w ramach kampanii prewencyjnej „Rola rolnika, by upadku unikał”

 

Po raz pierwszy Konkurs ten będzie przebiegał dwuetapowo: na poziomie wojewódzkim i centralnym. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011,                których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.

 

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

 

Kompletne zgłoszenie (rymowankę oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy) zainteresowany powinien przesłać w terminie do dnia 15.03.2022 r. pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) lub elektroniczną na adres placówki terenowej KRUS, w której podlega rodzic/opiekun prawny, a placówka niezwłocznie przekazuje kompletne zgłoszenie do OR KRUS we Wrocławiu. Etap wojewódzki kończy się 22.04.2022 r. Autorzy trzech najlepszych prac tego etapu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 500 zł brutto.

 

Spośród 48 prac najwyżej ocenionych przez OR KRUS, Centralna Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych rymowanek, a ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe p wartości ok. 1000 zł brutto. Gala podsumowująca zaplanowana jest na czerwiec 2022 r.

 

Regulamin Konkursu -> Pobierz

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Jadwiga Jadwińska

Tel. kont. 75 718 61 31

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email