Benedyktyńskie dziedzictwo – łączy nas aktywność

Benedyktyńskie dziedzictwo - łaczy nas aktywność
Zapraszamy na kolejne spotkanie realizowane w ramach projektu pt.: „Benedyktyńskie dziedzictwo – łączy nas aktywność”.

 
Podczas 4 spotkań, realizowanych od grudnia 2021 do końca lutego 2022, uczestnicy nauczą się prowadzić zajęcia wykorzystując walory najbliższej okolicy i dziedzictwa historycznego. Pod okiem dwóch moderatorów opracowane zostaną zajęcia animacyjne, które będzie można realizować w ośrodku kultury, w szkole na zajęciach pozalekcyjnych, a także dla turystów odwiedzających Lubomierz, Grudzę i Janice. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
W związku z obostrzeniami dot. Covid-19 będą przestrzegane zasady obowiązujące w całym kraju.
Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo: fundacjapoprostu@wp.pl i telefonicznie pod nr 502 411 775.
Zapraszamy!
 
 
 
Małgorzata Walczak
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email