Konkurs plastyczny „Lubomierska Bombka Bożonarodzeniowa”

bomkba miniatura

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt. „Lubomierska Bombka Bożonarodzeniowa”

 

Regulamin Konkursu
„Lubomierska BOMBKA BOŻONARODZENIOWA”

CELE KONKURSU:
– Kultywowanie tradycji świątecznych i aktywne przygotowanie się do Świąt Bożego Narodzenia
– Rozwijanie kreatywności i wyobraźni przestrzennej.

Temat: Bombka Bożonarodzeniowa.
Technika: Dowolna.
Format: Kompozycja przestrzenna z możliwością zawieszenia.
Materiał: Dowolny.
Każdy z uczestników ma za zadanie wykonać samodzielnie jedną bombkę bożonarodzeniową, zaopatrzoną w metryczkę (imię, nazwisko, wiek,  nr telefonu lub adres email).
 
KATEGORIA WIEKOWA:
– dzieci i młodzież do 18 lat

KRYTERIA OCENY: zgodność z tematem, pomysłowość, pracochłonność, estetyka, samodzielność wykonania. Każda bombka choinkowa musi dać się zawiesić na choince. Prace, które nie będą spełniały powyższego warunku zostaną odrzucone. Ocenie nie będą podlegać prace grupowe.
Bombki powinny być odpowiednio zabezpieczone (np. folią bąbelkową), aby w trakcie transportu nie uległy zniszczeniu
 
TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: Prace proszę dostarczyć do 16 grudnia 2021r.  do siedziby Lubomierskiego Centrum Kultury ul. Wacława Kowalskiego 1, 59 – 623 Lubomierz.

Oceny zgłoszonych prac dokona komisja powołana przez organizatora.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 18 grudnia 2021r. o godzinie 15:00, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Lubomierzu. Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone (nagrody ufundowane przez LCK) oraz zostanie wręczona nagroda specjalna (ufundowana przez OSP Lubomierz). Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prace przechodzą na własność organizatora.

Osoba do kontaktu:
Marek Ciereszko
Specjalista ds. animacji kultury i obsługi biurowej
tel. 880025004

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email