Kalendarz imprez na 2022 rok w Gminie Lubomierz

Kalendarz Imprez 2022 miniatura

Szanowni Państwo, Lubomierskie Centrum Kultury przystępuje do opracowania kompleksowego kalendarza imprez, organizowanych przez różnorodne podmioty funkcjonujące w naszej Gminie. Zebrane od Państwa informacje pozwolą na skuteczniejszą działalność w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i promocyjnym, ulepszenie współpracy z partnerami, takimi jak sołectwa, szkoły czy stowarzyszenia oraz pozwoli nam na rozpoznanie Państwa potrzeb, dotyczących rozwoju Waszych podmiotów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć.

Analizując dotychczasowe efekty powstawania kalendarza imprez oraz specyfikę tworzenia i współtworzenia (w różnych formach) przez LCK większości wydarzeń na terenie całej Gminy podejmujemy się stworzenia kompleksowego harmonogramu przedsięwzięć, które chcieliby Państwo zrealizować w swoich podmiotach. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie nam szczegółowych informacji na temat planowanych w 2022 roku przez Państwa przedsięwzięć, które nie tylko będą figurować w kalendarium Gminy, ale przede wszystkim będą przez Państwa realizowane.

Informacje zawarte w kalendarzu powinny zawierać:

 1. Nazwę imprezy
 2. Datę i możliwie także godzinę rozpoczęcia
 3. Miejsce realizacji
 4. Organizatora (nazwa instytucji, imię i nazwisko przedstawiciela, dane kontaktowe)
 5. Charakter imprezy (np. sportowa, kulturalna, turystyczna, charytatywna itp.)
 6. Zasięg (szkolny, sołecki, gminny, powiatowy itp.)
 7. Krótki opis charakteryzujący wydarzenie
 8. Współorganizator i charakter współpracy (np. użyczenie sprzętu, pomoc w promocji, wsparcie osobowe itp.)

 

W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian dotyczących np. terminu bądź miejsca imprezy prosimy o stosownie wcześniejszą weryfikację danych.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji w formie tabeli osobiście do Lubomierskiego Centrum Kultury (ul. Wacława Kowalskiego 1, I piętro) lub pocztą w formie elektronicznej na adres: alicja.nawojczyk@wp.pl   w terminie do 10 grudnia 2021 r.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Pismo przewodnie -> Kliknij i pobierz
 2. Formularz zgłoszenia imprezy do Kalendarza Imprez Gminy Lubomierz na 2022 rok (plik nie edytowalny pdf) -> Kliknij i pobierz
 3. Formularz zgłoszenia imprezy do Kalendarza Imprez Gminy Lubomierz na 2022 rok (plik do edycji doc) -> Kliknij i pobierz

 

 

Sprawę prowadzi:

Alicja Nawojczyk

Specjalista ds. kultury, obsługi turystycznej i promocji

alicja.nawojczyk@wp.pl

tel.: 75 73 52 870

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email