Zapraszamy do udziału w konkursach Gminnej Biblioteki Publicznej

stare-jesienny-kolorowy-drzewo-las-1210x423

Zapraszamy do udziału w konkursach Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu. Szczegóły poniżej.

 

Konkurs „Wakacyjna pocztówka”

dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych

z Lubomierza i z Pławnej

 

Regulamin:

1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu.

2.Zadaniem konkursowym jest samodzielnie wykonanie pocztówki wakacyjnej  w terminie do 30.09.2021r.

3.Cele konkursu :

 – rozwijanie kreatywności i inicjatywy twórczej dziecka

 – pogłębianie umiejętności korzystania z różnych materiałów i narzędzi plastycznych 

– doskonalenie umiejętności planowania działań

 – promowanie sposobów spędzania wolnego czasu.

4. Kategorie uczestników :

uczniowie klas I-III Szkół Podstawowych z Lubomierza i z Pławnej.

5. Technika wykonania pracy jest dowolna, jednak format musi być nie większy niż A5.

6. Praca zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo dowolnym jej dysponowaniem.

7. Zasady zgłaszania prac konkursowych:

– każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia jednej pracy

– każda praca musi zawierać metryczkę z: imieniem i nazwiskiem  uczestnika, klasą oraz nazwą i miejscowością placówki 

– uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin i wszelkie postanowienia komisji konkursowej

– udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ekspozycję pracy i jej zdjęć.

8. Oceny prac dokona nieodwołalnie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W werdykcie będzie brana pod uwagę estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu i zgodność z tematyką.

9. Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz dyplomów nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu 07.10. 2021 r.  ( po uzgodnieniu  z opiekunami ). Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie facebooka  oraz na stronie  organizatora  www.lubomierz.naszabiblioteka.com

10. Powyższy regulamin konkursu jest również dostępny na naszej stronie facebooka. Więcej informacji udziela bibliotekarz Anna Fiszer.

11. Dane kontaktowe organizatora :

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu

Wacława Kowalskiego 5a

59-623 Lubomierz

mail: bibliotekalubomierz17@wp.pl

Tel. 75 7833185

 

Konkurs „Jesienny bukiet”

dla dzieci w wieku 4 – 6 lat

z Oddziałów Przedszkolnych

z Lubomierza oraz  Pławnej

 

Regulamin:

1.Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu.

2.Zadaniem konkursowym jest samodzielnie wykonanie jesiennego bukietu  w terminie do 30.09.2021r.

3.Cele konkursu :

 – rozwijanie kreatywności i inicjatywy twórczej dziecka

 – pogłębianie umiejętności korzystania z materiałów naturalnych (np. trawy. szyszki, liście, patyki itd.)

– doskonalenie umiejętności planowania działań

 – promowanie sposobów spędzania wolnego czasu.

4. Kategorie uczestników :

dzieci w wieku 4- 6 lat z Oddziałów Przedszkolnych z Lubomierza oraz  Pławnej.

5. Pracę stanowić musi bukiet, wykonany z materiałów naturalnych, zezwala się na użycie sznurka, wstążki itp. -jednak dodatki te nie mogą stanowić elementu przewodniego pracy.

6. Praca zgłoszona do konkursu przechodzi na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo dowolnym jej dysponowaniem.

7. Zasady zgłaszania prac konkursowych:

– każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia jednego bukietu

– każdy bukiet musi zawierać metryczkę z: imieniem i nazwiskiem  uczestnika, klasą oraz nazwą i miejscowością placówki 

– uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin 

i wszelkie postanowienia komisji konkursowej

– udział w konkursie równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ekspozycję pracy i jej zdjęć.

8. Oceny bukietów dokona nieodwołalnie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W werdykcie będzie brana pod uwagę estetyka wykonania, wkład pracy autora oraz oryginalność pomysłu i zgodność z tematyką.

9. Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród oraz dyplomów nastąpi w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubomierzu 05.10. 2021 r.  ( po uzgodnieniu  z opiekunami ). Wyniki zostaną także ogłoszone na stronie facebooka  oraz na stronie  organizatora  www.lubomierz.naszabiblioteka.com

10. Powyższy regulamin konkursu jest również dostępny na naszej stronie facebooka. Więcej informacji udziela bibliotekarz Anna Fiszer.

11. Dane kontaktowe organizatora:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu

Wacława Kowalskiego 5a

59-623 Lubomierz

mail: bibliotekalubomierz17@wp.pl

Tel. 75 7833185

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach!

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email