Wrześniowe wieści z lubomierskiego Przedszkola

witaj-przedszkole1

 

Pierwszego września dzieci po letnim wypoczynku, w wyśmienitych nastrojach, z uśmiechami na twarzy, przybyły do przedszkola.

7 września odbyło się zebranie rodziców, na którym Dyrektor Marek Kozak omówił najważniejsze sprawy organizacyjne. Po zebraniu ogólnym rodzice wraz z nauczycielami udali się do sal, gdzie zostały przedstawione bieżące plany funkcjonowania placówek. Dokonano też wyboru Rady Rodziców.

W nowym roku szkolnym w Lubomierzu dzieci rozpoczęły naukę w czterech oddziałach. Najmłodszą grupę dzieci 3-4 letnich opieką objęły Panie Urszula Hanuszko i Renata Koncka, grupę 4-5 letnich Magdalena Laszczyńska – Sekreta, 5-6 letnich Małgorzata Kozielska – Turek oraz Izabela Majewska. Grupę najstarszą – dzieci 6 letnich – poprowadzi Katarzyna Zabłocka.  

W Oddziale Przedszkolnym w Wojciechowie funkcjonują dwa oddziały. Grupą dzieci 3-4 letnich opiekuje się Aleksandra Barsul i Małgorzata Hajdul, 5-6 letnich Elżbieta Żemetro.

Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom warunki bezpiecznej adaptacji, wdraża do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, kształtuje nawyki higieniczno-kulturalne, rozwija sprawność ruchową. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.

Życzymy wszystkim dzieciom, rodzicom i nauczycielom wszelkiej pomyślności w nowym roku szkolnym.

Renata Koncka

Przedszkole Miejskie w Lubomierzu

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email