Pan Burmistrz odpowiada na pytania

42309041_10212430671351180_8053755315763544064_n

Sierpniowe pytania do Pana Burmistrza Marka Chrzabąszcza

W Lubomierzu nie ma możliwości utworzenia nowego oddziału przedszkolnego, a 24 dzieci z powodu braku miejsc nie zostało przyjętych do przedszkola. Powstał pomysł uruchomienia oddziału przedszkolnego w Wojciechowie. Jakie są realia dotyczące rozwiązania tego problemu?

Budynek przedszkola w Lubomierzu jest maksymalnie obłożony i nie ma tam już technicznych możliwości, aby utworzyć kolejną grupę. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom rodziców podjęliśmy decyzję o uruchomieniu kolejnego oddziału w Wojciechowie. Od początku wakacji trwały prace przygotowawcze, dzięki którym od 1 września będzie mógł funkcjonować tam jeszcze jeden oddział. 

Kto będzie świadczył usługę dowożenia dzieci do placówek oświatowych wraz z opiekunem na terenie Gminy Lubomierz w roku szkolnym 2021/2022, w okresie od 01.09.2021 do 22.12.2021r.?

Od 1 września zmienia się przewoźnik na terenie naszej gminy. Umowa na dowóz dzieci do szkół z PKS Bolesławiec dobiegła końca, a tym samym musieliśmy wyłonić ponownie firmę, która będzie świadczyć tą usługę i tym razem będzie to PKS Jelenia Góra.

Jak przedstawia się sprawa remontu klasztornych sal teatralnych wraz z przebudową stropu w Zespole Klasztornym w Lubomierzu?

Jesteśmy po dwóch przetargach i najprawdopodobniej ze względu na zbyt wysoką kwotę, jaką zaproponowała firma, zmuszeni będziemy do przeprowadzenia kolejnego przetargu.

Planowana jest budowa i montaż skateparku w Lubomierzu. W którym miejscu powstanie i jaki jest przybliżony termin realizacji tego przedsięwzięcia?

Budowa skateparku zaplanowana jest w części placu zabaw tzw. „Małpiego Gaju” Realizacja tego przedsięwzięcia ma formę „zaprojektuj i wybuduj” czyli firma, która uzyska największą ilość punktów w zapytaniu ofertowym, podejmie się tego zadania w pełnym zakresie. 24 sierpnia minął termin składania ofert. Niestety nie zgłosiła się żadna firma, więc będziemy powtarzać procedurę.

Rada Miejska Gminy Lubomierz zatwierdziła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomierz na lata 2021-2032. Zinwentaryzowano 27679 m2 pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych. Najwięcej szkodliwego azbestu jest w Pasieczniku, Olesznej Podgórskiej i Pławnej Górnej, najmniej w Popielówku. Jak w naszej gminie będzie ten program realizowany?

Realizacja programu została opisana w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubomierz na lata 2021 – 2032 a dokładnie w tabeli nr 4.  Jeśli zaś chodzi o samą procedurę to od początku stycznia do końca marca będzie można składać wnioski na dany rok kalendarzowy. W zależności od ilości złożonych wniosków ogłoszony zostanie przetarg na usunięcie azbestu w poszczególnych gospodarstwach.

Komisja oszacowała straty powstałe w infrastrukturze drogowej i komunalnej na wskutek ulewnych opadów deszczu. Jaki jest bilans tych strat?

Straty w infrastrukturze drogowej oszacowane zostały na kwotę niemal 10.000.000 zł zaś wypłata wsparcia finansowego osobom poszkodowanym w powodzi na tę chwilę wyniosła 424.000 zł

Jak przebiegać będzie realizacja zadania: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Lubomierz”?

Modernizacja budynku urzędu będzie obejmować wymianę dachów wraz z ociepleniem, wymianę okien, remont elewacji i wymianę ogrzewania na pompy ciepła. Obecnie czekamy na pozwolenie na budowę. Po otrzymaniu pozwolenia ogłoszony zostanie przetarg. Następnie podpisana zostanie umowa z wykonawcą. Prace powinny rozpocząć się początkiem przyszłego roku.

(JAGA)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email