Jak to z „Postulatem” bywało?

wejście do klubu

 

Klub „Postulat” w Lubomierzu znają chyba wszyscy. Przez lata odbyło się tam bardzo dużo najprzeróżniejszych imprez. Jedni świętowali tam swoje wesela, inni urodziny, wielu z nas uczestniczyło w najprzeróżniejszych imprezach organizowanych nie tylko przez Dom Kultury.

Warto sięgnąć do historii i przypomnieć dzieje tego miejsca.

W 1945 roku do Lubomierza przybyli pierwsi osadnicy, którymi byli zdemobilizowani żołnierze, repatrianci ze wschodu. Proces integracji nowego społeczeństwa i rodzenia się lokalnego patriotyzmu nie był szybki. W 1957 roku w Jeleniej Górze z inicjatywy działaczy kultury powstało Towarzystwo Klubów Robotniczo – Chłopskich, którego zadanem była koordynacja działalności klubów, licznie powstających niemal w każdej miejscowości. Nasz „Postulat” powstał w 1960 roku, a jego nazwa wiąże się z 25 postulatami  zgłoszonymi w czasie kampanii wyborczej do rad narodowych. Siedzibą klubu stał się odremontowany budynek dawnego hotelu „Trzech Gór”.

Pierwszą osobą kierującą działalnością klubu był dr Kazimierz Grohman, nauczyciel historii w Liceum Pedagogicznym, którego wspierała Społeczna Rada Klubu z przewodniczącym, lekarzem weterynarii Stanisławem Ozgowiczem. Przy klubie działał bufet prowadzony przez Państwa Klimków. Członkiem „Postulatu” mógł zostać każdy, kto wypełnił deklarację, zapoznał się z jego statutem i wpłacił wpisowe.Wówczas otrzymywał stałą kartę wstępu. Środki na działalność tej placówki pochodziły z dotacji Miejskiej Rady Narodowej i od sponsorów: GS, tartaku, dyrekcji Liceum Pedagogicznego i innych. Tu ogniskowało się życie kulturalno – oświatowe miasteczka, odbywały się zebrania różnych organizacji społeczno – politycznych, spotkania z artystami, dziennikarzami, pisarzami. Istniała prężnie działająca sekcja szachowa. Najlepszymi zawodnikami byli wtedy: Longin Budrecki, Bolesław Dygdałowicz, Stanisław Korzeń, Janusz Sławiński i wielu innych. Klub skupiał również miłośników fotografii. Po południu można było oglądać program telewizyjny i z tej możliwości korzystało wielu chętnych, wszak posiadaczy telewizorów było wtedy w mieście bardzo niewielu. Dużą atrakcją była szafa grająca, dzięki której organizowano przeróżne zabawy i wieczorki taneczne. Salę udostępniano także na wesela. Rok 1974 zapisał się w kronice „Postulatu” jako miejsce działalności pierwszej w powiecie dyskoteki pod nazwą „Spektrum”. Jej pierwszymi prezenterami byli: Leszek Lange i Andrzej Mateusiak. Skończyli oni kurs dla disc-jokyów w Gdańsku i organizowane prez siebie zabawy uatrakcyjniali efektami świetlnymi dzięki sporządzonym własnoręcznie kolorowym reflektorom. W tych dyskotekach chętnie uczestniczyły dziewczęta z internatu Liceum Pedagogicznego.

Kierownikami, instruktorami dyrektorami klubu „Postulat” byli potem Panowie: Mirosław Onoszko, Zbigniew Dygdałowicz, Janusz Kuźmiński, Jan Grydz, Henryk Kaczer, Zbigniew Nowottny, Zbigniew Moskal, Leszek Lange, Jerzy Andrzejczak, Wiesław Ziółkowski, Maria Misiewicz, Halina Dygdałowicz, Jerzy Postępski, Mirosław Laskowski, Olgierd Poniźnik. Do godnych odnotowania, ciekawych, atrakcyjnych działań należy przykład organizowania Dni Lubomierza obchodów 700-lecia miasta, dożynek, festynów, powiatowych przeglądów zespołów wokalno – instrumentalnych, kursów: karate, tańca towarzyskiego, utrzymanie klubu sportowego „Stella”, wydawanie naszego miesięcznika „Sami Swoi”.

Dziś pomieszczenia klubu należą do Lubomierskiego Centrum Kultury i wymagają remontu, a po jego przeprowadzeniu z pewnością znów tam się będzie  dużo działo.

 

(JAGA)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email