Podsumowanie regionalnego etapu XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

krus4

 

W dniu 21.07.2021 r., w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  w Jeleniej Górze, odbyło się podsumowanie regionalnego etapu XVIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu, Pani Paulina Zdobylak – Z-ca Dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS we Wrocławiu, Pan Adam Smolarek – Członek Zarządu Powiatu Karkonoskiego, Pan Edward Dudek – Wójt Gminy Jeżów Sudecki,  Pan Mirosław Kocuba – Kierownik Oddziału PIP w Jeleniej Górze, Pan Mirosław Kaszkur – Członek Zarządu DIR we Wrocławiu, Pan Andrzej Kamiński – Kierownik Biura Terenowego DIR w Jeleniej Górze, Pan Franciszek Osip – Przewodniczący Rady Powiatu DIR w Bolesławcu, Pan Wiktor Wasiucionek – Główny Specjalista Biura Powiatowego ARiMR w Jeleniej Górze.

Głównymi organizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Konkurs ma charakter ogólnopolski i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Z terenu działania Placówek Terenowych z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Bolesławca i Lubania do konkursu zgłosiło się 12 gospodarstw rolnych.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mieli okazję do zaprezentowania swoich miejsc pracy i osiągnięć zawodowych.

Komisja konkursowa przy ocenie gospodarstwa brała pod uwagę przede wszystkim:

– organizację obejścia i podwórza gospodarstwa,

– ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

– stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych,

– stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym,

– warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

– wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej,

– sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,

– estetykę gospodarstw,

– zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym. 

Komisja konkursowa etapu regionalnego zwizytowała zgłoszone gospodarstwa i wyłoniła 3 laureatów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.

Laureatami I miejsca zostali Państwo Elżbieta i Mariusz Łakomy z miejscowości Lipiany, gm. Bolesławiec, powiat bolesławiecki.

II miejsce zajęli Państwo Agata i Mariusz Szemberscy z miejscowości Gorzanowice, gm. Bolków, powiat jaworski.

III miejsce  zajęli Państwo Renata i Adam  Nowogrodzcy z miejscowości Siedlęcin, gm. Jeżów Sudecki, powiat karkonoski.

 

Państwo Nowogrodzcy zajęli również III miejsce w etapie wojewódzkim. 

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i dziękujemy za udział. Życzymy wytrwałości w tworzeniu i utrzymywaniu standardów bezpiecznych gospodarstw rolnych oraz zapraszamy do kolejnych edycji konkursu.         

 

 

 

Opracowała:

Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor

PT KRUS w Jeleniej Górze

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email