Letni wypoczynek z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubomierzu

01-birth-month-If-You-Were-Born-In-Summer-This-Is-What-We-Know-About-You_644740429-icemanphotos

 

Corocznie podczas wypoczynku letniego Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu organizuje zajęcia, mające na celu uatrakcyjnienie czasu wolnego dzieciom i młodzieży.

W tym roku zajęcia takie zaplanowano w terminach:

05.07.21r.- 09.07.21r. oraz 12.07.21r.- 16.07.21r.

W zależności od przedziału wiekowego oraz potrzeb odbiorcy prowadzi się warsztaty dla grup przedszkolnych oraz szkolnych.

Prowadzone są one stacjonarnie w bibliotece, w plenerze lub w przedszkolu ( dzieci z przedziału wiekowego 4-6 lat zawsze mają zajęcia wakacyjne podczas pobytu w przedszkolu po uzgodnieniu z dyrektorem placówki oraz wychowawcą).

W tym roku zaplanowano 4 spotkania z dziećmi przedszkolnymi.

Odbędą się one we wtorki i czwartki, zgodnie z powyższymi terminami, w godzinach na bieżąco ustalanych z opiekunem grupy.

Dzieci i młodzież w wieku szkolnym będzie mogła uczestniczyć w warsztatach, uprzednio zgłaszając swoją deklaracje uczestnictwa.  Zajęcia dla tej grupy przewiduje się w godz. od 10.00  do 12.00 we wszystkie dni oprócz wtorków i czwartków ( te dni są zarezerwowane dla przedszkola).

Oferta biblioteczna jest zróżnicowana pod względem wiekowym odbiorcy, jednak zawsze są to zajęcia :

  • plastyczno- techniczne
  • animacyjne
  • taneczne
  • ruchowe
  • czytanie bajek
  • pogadanki tematyczne.

Organizacja zajęć jest zależna od  liczby chętnych uczestników.

Niemniej jednak w okresie wakacyjnym biblioteka jest czynna dla każdego od godz. 8.00 do 16.00. W tym czasie do dyspozycji najmłodszych jest sala zabaw „Jaś i Małgosia” oraz dla starszych dzieci stanowiska komputerowe. Dostępne są także różne gry i zabawki oraz materiały plastyczne.

Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować dłonie i przestrzegać aktualnych zaleceń sanitarnych. Informacja taka zawsze znajduje się na drzwiach.

Zapraszamy do nas! 🙂

 

 

Pracownicy GBP w Lubomierzu

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email