Nie dość, że coś komuś zabieramy, to jeszcze musi za to płacić

zuok

 

Rozmowa z Prezesem ZUOK Wiesławem Gierusem (część pierwsza)

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych “Izery” w Lubomierzu znają wszyscy. Nie każdy jednak wie, jak przebiega jego codzienna praca, jakich praw i zasad muszą przestrzegać jego pracownicy. Zakład zlokalizowany jest na działkach o łącznej powierzchni 10,77 ha, w tym około 1,5 stanowi istniejąca kwatera składowania odpadów. W skład wybudowane na podstawie pozwolenia na budowę wchodzą: kwatera składowania odpadów, wraz z uwzględnieniem gospodarki odciekami; sortownia odpadów selektywnie zbieranych; kompostownia płytowa, odpadów zielonych; strefa przyjęcia, kontroli i ważenia odpadów; brodzik dezynfekcyjny i myjnia kontenerów; rowy opaskowe wraz z separatorami zanieczyszczeń; drogi i place wewnętrzne; zaplecze administracyjno- socjalne i garaże sprzętu składowiskowego.

Biuro Obsługi Klienta mieści się w Lubomierzu przy Placu Wolności (w rynku).

 

Aby zdobyć więcej informacji o działalności firmy o rozmowę poprosiłam prezesa “Izer” Pana Wiesława Gierusa:

 

JAGA: Firma ZUOK” to:

 Prezes Wiesław Gierus: Firma działa od 2006 roku. Zajmuje się gospodarką odpadami. Obsługujemy 6 gmin, jest to transport i odbiór odpadów od mieszkańców i firm. W naszej gestii są też wodociągi i kanalizacja w gminie Lubomierz.

Prowadzimy również  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Przylasku dla 3 powiatów. Świadczymy usługi odbioru nieczystości ciekłych w kilku gminach, zajmujemy się wynajmem kontenerów budowlanych. Do nas należy też składowisko odpadów i gospodarka odpadami. Tutaj jest stacja przeładunkowa.

 

Odbieracie śmieci i co się dalej z nimi dzieje?

Od 2013 roku system funkcjonuje w taki sposób, że część frakcji odpadów jest u nas przetwarzana (BIO). Natomiast pozostałe frakcje odpadów zmieszanych, tworzyw sztucznych, metali, papieru i szkła są przeładowywane do wielkich kontenerów i trafiają na różne instalacje zagospodarowania tych frakcji w Polsce. Na składowisku odpadów można deponować tylko takie, na które mamy zezwolenie czyli budowlany gruz, odpady z cmentarzy, papa i inne.

Od 2017 roku weszło w życie rozporządzenie nakazujące bardzo ścisłą i określoną kolorystykę pojemników i worków na śmieci: kolor czarny – zmieszane, żółty – tworzywa sztuczne i metale, zielony – szkło, brązowy – BIO. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek dostosowania pojemników i worków do obowiązujących wymogów. Nasi pracownicy często napotykają na sytuacje, kiedy mieszkańcy nie stosują się właściwie do panującego prawa, rodzi to oczywiście nieporozumienia. Pracownicy odbierający odpady nie mają prawa odbierać nieoznakowanych pojemników, albo tych, będących w nieodpowiednim kolorze. Gminy, w których wygrywamy przetargi rozliczają nas z właściwego odbioru i mogą stosować odpowiednie sankcje. Dla przykładu: jeśli dziś w harmonogramie jest odbiór szkła, to z nieruchomości opróżniane są tylko pojemniki i worki w kolorze zielonym. Jeśli obok dostawiony jest worek w kolorze czarnym, to nie będzie on odebrany.

Sami właściciele nieruchomości uprzejmie donoszą, że pracownicy mieszają odpady w przypadku, gdyby taki worek zabrali. Właściciel ma obowiązek udostępnić pojemnik na granicy działki, w miejscu utwardzonym, umożliwiającym bezpośredni odbiór tego pojemnika. Pracownicy nie mają prawa wchodzić na teren nieruchomości. Każda nieruchomość musi mieć miejsce, gdzie te pojemniki stoją. Od 15 lat staramy się uczyć kultury naszych pracowników, od właścicieli nieruchomości oczekujemy współpracy.

Praca tych ludzi jest bardzo niebezpieczna i niewdzięczna, nie jest dobrze wynagradzana. Oni pracują bez względu na panujące warunki atmosferyczne, podczas deszczu, śniegu, zimna, mrozu i do tego na drodze.

 

Czy ZUOK rozważa możliwość wystawienia pojemników na odpady wielkogabarytowe, by mieszkańcy mogli skorzystać bezpłatnie z takiej usługi w jakimś terminie i miejscu?

 To zależy od gminy. Problem polega na tym, że zastosowanie tych kontenerów bez opłat było wykorzystywane przez niektórych nie tylko mieszkańców, którzy wrzucali tam wszystko, co popadło, a nie powinno tam trafić – części samochodowe, papę, opony ciągnikowe, odpady niebezpieczne (rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakiery, oleje samochodowe). Przy wystawieniu takiego kontenera angażujemy dużo osób, żeby posegregować zebrane odpady na właściwe frakcje i to znacznie podnosi koszt tej usługi. Mieszkańcy mają możliwość przywiezienia odpadów wielkogabarytowych na PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kargula i Pawlaka 16 (przy wysypisku), który przyjmuje je od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 12.00 oraz w poniedziałki od 12.00 do 16.00,

tel. 75 730 10 83. Tam mogą te odpady zdeponować nieodpłatnie w ramach opłat wnoszonych do gminy za gospodarowanie odpadami. Wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej: www.e-izery.eu

 

(dalszy ciąg rozmowy w następnym odcinku)

 

Redakcja: Już dziś, podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej Gminy Lubomierz, która odbędzie się o godz. 12:00 w formie zdalnej dowiemy się jaką kwotę za odbiór odpadów będziemy płacić. W punkcie 17 porządku posiedzenia, zawarta została informacja o podjęciu uchwały w sprawie „ustalenia wyboru metody za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty”. Wiemy, jak bardzo ten temat Państwa poruszył, dlatego zachęcamy do uczestnictwa w dzisiejszej sesji online i śledzenia tego nurtującego Was tematu.

 

Tekst i zdjęcia: JAGA

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email