Metalowe serce naszych niezawodnych Strażaków stanęło przy Remizie!

181255550_2952159591695947_1071116335877346927_n

2 maja pogoda była fatalna. Padał rzęsisty deszcz, było zimno i bardzo nieprzyjemnie. Nie przeszkodziło to jednak strażakom w sfinalizowaniu kolejnej, bardzo pozytywnej akcji.

Przy remizie OSP KSRP w Lubomierzu zainstalowane zostało metalowe serce na plastikowe nakrętki, które umieszczono na betonowej podstawce. Wokół niego nasi niezawodni druhowie posadzili tuje. Przeprowadzenie całej akcji wymagało dużo pracy wielu osób. Jedną z nich była Alicja Nawojczyk – specjalista ds. promocji, obsługi turystycznej i promocji z Lubomierskiego Centrum Kultury, którą zapytałam o początek inicjatywy.

– Jak to się zaczęło?

Zaczęło się od „badania” potrzeb naszych Mieszkańców. W social mediach widocznych było mnóstwo komentarzy wyrażających potrzebę postawienia takiego serduszka w Lubomierzu. Wraz z Druhem Markiem Ciereszko postanowiliśmy, że napiszemy wniosek na tegoroczną Inicjatywę Lokalną. Taki wniosek został złożony do Gminy, ale w związku z dużym zainteresowaniem naszej społeczności dofinansowaniami na inne przedsięwzięcia, Burmistrz MiG Lubomierz Pan Marek Chrabąszcz zaproponował mi, abym wniosek za pośrednictwem OSP Lubomierz złożyła do tzw. „Alkoholówki”, rozszerzając działanie o warsztaty dla dzieci. Podjęliśmy takie działanie i 22.02.2021 Jednostka OSP KSRG Lubomierz wystąpiła z wnioskiem do Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubomierzu o dofinansowanie projektu pod nazwą: „Pomoc prosto z serca, czyli zakup i montaż metalowego serca na plastikowe nakrętki oraz przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP KSRG Lubomierz” na łączną kwotę 2500 zł.

 

– Przygotowanie takiego wniosku do łatwych i szybkich działań nie należy. Wiem, że tę pracę to właśnie Ty wykonałaś. Ile czasu Ci to zajęło? 

Poszło mi to w miarę sprawnie. Z racji pracy w Lubomierskim Centrum Kultury mam do czynienia z pisaniem wniosków. W ostatnim czasie jest ich dość sporo. Uchylając rąbka tajemnicy, czekam na efekty swojej pracy dla LCK, a mianowicie wyniki czterech bardzo dużych i ważnych projektów. Takie dofinansowania, jak chociażby serduszko bardzo cieszą i dają motywację do pracy nad następnymi zadaniami. Niemniej jednak wniosek do Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych był moim pierwszym. Dużą pomocą wykazała się Pani Mariola Laskowska, która przeprowadziła mnie „suchą stopą” po całej procedurze, za co jej serdecznie dziękuję!

 

– Jaki cel przyświecał twórcom tego szczytnego celu?

Celem inicjatywy jest pomoc potrzebującym, poprzez zbieranie do metalowego serca plastikowych nakrętek, wykonanych z czystego polimeru. Dzięki metalowemu sercu, usytuowanemu na trawniku przy Remizie OSP KSRG Lubomierz mieszkańcom Lubomierza i okolic zdecydowanie łatwiej będzie oddać nakrętki. Oprócz niesienia pomocy innym, serce ma wymiar ekologiczny – segregując nakrętki, które później będą poddane recyklingowi, możemy w ten sposób zadbać o środowisko i naszą „małą ojczyznę”.

 

– To nie jedyne zadanie, związane z tą inicjatywą. Dzięki niej młodzi ludzie zdobędą bardzo przydatne umiejętności. Jakie?

Dodatkowym celem projektu jest przeszkolenie dzieci zrzeszonych w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej przy OSP KSRG Lubomierz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Promowanie i edukacja dzieci w tym zakresie jest ogromnie ważna, nie tylko z uwagi na udzielanie fachowej pomocy innym w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, ale także uwrażliwia na niesienie pomocy w innych sytuacjach. Będzie to konstruktywna forma spędzenia czasu wolnego przez dzieci w wieku od 9 do 17 lat poprzez edukację z zakresu szeroko pojętego udzielania pomocy innym, rozwinięcie dodatkowych zainteresowań wskazanej grupy dzieci związanych ze służbą strażaka w oraz działanie na rzecz samej jednostki OSP. Warsztaty będą również ukierunkowane na działania profilaktyczne o charakterze wychowawczym, związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom od substancji psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, narkotyków czy dopalaczy), jako elementu zagrożenia życia i zdrowia, co doskonale wpisuje się zarówno w tematykę udzielania i niesienia pomocy, jak i pracę w formacji mundurowej. Podczas zajęć zapewniona zostanie opieka wychowawcza i dydaktyczna, a warsztaty zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych druhów z OSP KSRG Lubomierz. Dzieciaki otrzymają również apteczki osobiste z ustnikiem do RKO, które zostały zakupione z projektu.

 

– Kto pracował przy realizacji tego zamierzenia?

Dzięki pomocy merytorycznej Pełnomocnika Komisji „Alkoholowej” Pani Marioli Laskowskiej z Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, wniosek został pozytywnie rozpatrzony przez Komisję i mogliśmy podjąć działania zmierzające do realizacji projektu.

Serduszko zostało przygotowane przez pracowników Firmy LBF Stara Kamienica. Duża pomocą wykazał się Pan Adam Telega, Mariusz Rak oraz bracia Jacek i Szymon Dubik.

Następnie druhowie z OSP KSRG Lubomierz: Łukasz Pludra (pracownik Lubomierskiego Centrum Kultury), Grzegorz Piechowiak i Marek Ciereszko przygotowali plac, betonową wylewkę, płytę chodnikową, krawężniki, podkład z agrowłókniny. To dzięki ich pracy plac dookoła serduszka jest wykonany tak solidnie, ale i przy tym bardzo estetycznie.

 

– Byli także sponsorzy?

Do naszego projektu „dołożyli” swoją cegiełkę także Zbigniew Żurek fundując obrzeża, Bartosz Krzyżanowski fundując 1,5 tony gresu oraz Dyrektor Lubomierskiego Centrum Kultury Pan Bogusław Chrzan, dzięki któremu mogliśmy zakupić tuje oraz inne materiały techniczne.

Z projektu zakupiliśmy także wyżej wspomnianych 20 szt. apteczek osobistych dla dzieciaków z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, które rozdamy po zejściu obostrzeń, przy okazji przeprowadzenia wyżej wspomnianych warsztatów  dla MDP.

Cały projekt powstał dzięki pracy i zaangażowaniu grupy inicjatywnej, która działała ponad podziałami instytucjonalnymi. Zaangażowani w niego byli pracownicy: Urzędu Gminy i Miasta Lubomierz, Lubomierskiego Centrum Kultury, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubomierzu i OSP Lubomierz.

Do serduszek można wrzucać każdy rodzaj nakrętek – mogą być te małe, po napojach, mogą być większe, po płynach do płukania. Po napełnieniu się pojemnika, jest on opróżniany, a nakrętki zawożone w miejsce, gdzie są one skupywane. Co ważne, jedno, pełne serduszko, to prawie 2 tys. zł dochodu przeznaczonego dla potrzebujących.

Dziękuję serdecznie Ali Nawojczyk zaangażowanej w wiele pożytecznych i potrzebnych dla nas, mieszkańców akcji. Wielkie gratulacje dla wszystkich twórców tej wspaniałej i pożytecznej inicjatywy. Wczoraj wsypałam tam cały worek uzbieranych wcześniej nakrętek i będę je dalej gromadzić. Mieszkańców serdecznie zachęcamy do zbierania nakrętek i umieszczania ich w metalowym serduszku, które także upiększyło nasz lubomierski krajobraz.

Zdjęcia z uroczystości i odsłonięcia Serduszka można obejrzeć w Galerii na Facebooku, klikając w poniższy przycisk:

 

Tekst: Jadwiga Sieniuć

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email