O tym warto wiedzieć…

lubomed

Bezrobocie

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2020 r. w kraju wyniosła 6,2%, w województwie dolnośląskim 5,6%, a w powiecie lwóweckim –  11,6%. Z naszej Gminy zarejestrowanych było 215 osób (14,1%), nastąpił wzrost o 8 osób. Bez pracy pozostaje 120 kobiet i 95 mężczyzn. Z tej liczby 144 osoby mieszkają na wsi, (66,98%), a i 71 osób w mieście (33,02%). W lwóweckim Urzędzie Pracy najwięcej osób zarejestrowanych jest w wieku 35 – 44 lata (393 osoby) oraz w wieku 25 – 34 lata 25,54% (392 osoby). Najmniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby po 60 roku (140 osób). W naszej Gminie było zarejestrowanych 20 osób posiadających wykształcenie; policealne i średnie – 29 osób; średnie ogólne –  32 osoby , zawodowe – 63 osoby;  gimnazjalne i poniżej – 71. Osoby bez prawa do zasiłku mają opłacane ubezpieczenie.

W roku 2020 PUP dysponował limitem środków finansowych w kwocie 22.565,48 zł z przeznaczeniem na: finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (bez covid 19),na realizację projektu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, (bez covid 19), na realizację – 8 – projektu POWER współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (bez covid), na sfinansowanie zadań z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na sfinansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid (Rezerwa Ministra, algorytm, EFS) 18.823.000,00 zł.

Wiele osób zostało wspartych w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. 2078 przedsiębiorców skorzystało z jednorazowej pożyczki – wsparcie w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii, 28 przedsiębiorców skorzystało z dotacji – wsparcie w zakresie zwalczania pandemii, 73 osoby w ramach KFS (pracodawcy i pracownicy). Na realizację zadań w ramach Tarczy Antykryzysowej przeznaczono 3.100.00,00 zł W grudniu 2020 r. 48 branż mogło skorzystać z dotacji.

Zdrowie

 Liczba pacjentów z terenu Gminy Lubomierz, którzy korzystają ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej wynosi 6.500 (bez pacjentów z gmin ościennych). Jest to 3.320 kobiet i 2.980 mężczyzn. W roku 2020 NZOZ LUBOMED oferował swoim pacjentom wiele bezpłatnych usług, które zostały zakontraktowane w Narodowym Funduszu Zdrowia. Łączna liczba wizyt – 31.841, wykonano 11 tysięcy zabiegów diagnostycznych (EKG : 637, badania laboratoryjne: 5.620, zdjęcie szwów: 35), leczniczych i profilaktycznych. W gabinecie zabiegowym wykonano prawie 13 tysięcy zabiegów (iniekcje, EKG, badania spirometryczne, pomiar RR, pobranie materiału do badań laboratoryjnych oraz inne zabiegi). Podstawowa Opieka Zdrowotna była świadczona w trzech placówkach: w głównej siedzibie w Lubomierzu przy ul. Gryfiogórskiej 6 oraz do końca listopada w punktach lekarskich w Pasieczniku i Pławnej.

Przychodnia LUBOMED daje gwarancję bezpieczeństwa i wszechstronności opieki, niesie za sobą wiele korzyści dla pacjentów i personelu. Otrzymała Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. To jedyny honorowany przez NFZ certyfikat poświadczający spełnienie rygorystycznych wymagań z zakresu różnorodności obszarów przychodni zdrowia. NZOZ LUBOMED zatrudnia – na umowę o pracę oraz umowy cywilno – prawne 17 osób, w tym 6 lekarzy, 6 pielęgniarek środowiskowych, 1 położna oraz pozostały personel.

W naszej przychodni zaszczepionych zostało już ponad 1000 osób. W każdym dniu ta liczba się powiększa. Niestety, wiele osób nadal nie przestrzega obostrzeń dotyczących walki z covid 19. Wiele razy zauważyłam w sklepach osoby bez masek ochronnych. Mało kto przy wejściu do placówki handlowej dezynfekuje ręce. Nie jest przestrzegana odległość między kupującymi. Niektórzy prawie włażą na plecy, jakby miało dla nich zabraknąć towaru. Kilka razy zadałam kupującym pytanie, dlaczego nie mają maseczki. Odpowiedzi były różne, od wzruszenia ramionami, wrogiego spojrzenia,  do stwierdzenia pewnego pana, którego kilkakrotnie spotkałam bez maseczki podczas robienia zakupów: „Proszę pani, ja jeszcze na głowę nie upadłem”. W tym przypadku raczej jest odwrotnie. Wiem również o bardzo agresywnym zachowaniu pewnego młodzieńca wobec starszej pani, która zwróciła mu uwagę na brak maseczki ochronnej. To droga do nikąd . Może interwencja policji i kary zmobilizowałyby tych nieodpowiedzialnych osobników do włączenia myślenia…

Szczepienia i rejestracja na nie trwają: Podajemy harmonogram rejestracji kolejnych roczników:

12 kwietnia – rocznik 1962,

13 kwietnia – rocznik 1963,

14 kwietnia – rocznik 1964,

15 kwietnia – rocznik 1965,

16 kwietnia – rocznik 1966,

17 kwietnia – rocznik 1967,

19 kwietnia – rocznik 1968,

20 kwietnia – rocznik 1969,

21 kwietnia – rocznik 1970,

22 kwietnia – rocznik 1971,

23 kwietnia – rocznik 1972,

24 kwietnia – rocznik 1973.

Wszystkie osoby z powyższych roczników, które nie zarejestrują się w przydzielonym dniu będą mogły zarejestrować się na szczepienie w późniejszym terminie. Harmonogram ten zapewnia jeszcze większą elastyczność realizacji programu szczepień.

(źródło gov.pl)

Epidemia nie omija naszego miasteczka. Ludzie chorują, jedni lżej, inni ciężko, wiele osób przebywa na kwarantannie. Niektórzy odeszli z tego świata. Tylko wspólnymi siłami, szczepieniem, przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych możemy zmniejszyć skalę tej tragedii. Warto też nie zapominać o wzajemnej życzliwości i pomocy osobom potrzebującym.

 

Autor: JAGA

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email