Burmistrz Marek Chrabąszcz odpowiada na pytania

burmistrz miniatura


Burmistrz Marek Chrabąszcz odpowiada na pytania:


Jakimi problemami zajmuje się obecnie Pan Burmistrz?

Obecnie przygotowujemy dokumentację na termomodernizację budynku klubu Postulat i termomodernizację budynków urzędu. Mogę również zdradzić, chociaż nie jest to jeszcze nic pewnego, że prowadzimy rozmowy z inwestorem i konserwatorem zabytków na temat odbudowy lubomierskich kamieniczek. Jeśli rozmowy zakończą się sukcesem, to na pewno państwa o tym poinformujemy.


Czy termin rozpoczęcia budowy Biedronki w Lubomierzu został już uściślony?

Trzy dni temu rozmawiałem z inwestorem w tym temacie. Poinformował mnie, że konserwator zabytków wniósł uwagi do przedłożonego projektu i w tej chwili projektant inwestora nanosi zmiany na projekt zgodnie z zaleceniami konserwatora. Jak tylko konserwator zaakceptuje projekt, będą mogli ruszać z budową. Tak więc musimy jeszcze chwilę uzbroić się w cierpliwość. Jak tylko otrzymam konkretny termin rozpoczęcia prac, to na pewno państwa poinformuję.


Kiedy rozpoczną się remonty dróg powiatowych i gminnych?

W tym roku zima nas nie oszczędzała i śnieg leżał dość długo, więc przegląd dróg gminnych rozpoczął się dopiero początkiem kwietnia. W przyszłym tygodniu przedstawiony zostanie raport z tego przeglądu i będziemy mogli zlecać naprawę dróg gminnych. Jeśli zaś chodzi o drogi powiatowe, to Zarząd Dróg Powiatowych prowadzi prace remontowe w miesiącach kwiecień – czerwiec. W tej chwili naprawiany jest odcinek na obwodnicy Lubomierza, koło oczyszczalni ścieków, gdyż ten odcinek drogi był w bardzo złym stanie ze względu na zapadnięte i niedrożne studzienki odpływowe.


W Lubomierzu funkcjonuje gabinet dentystyczny. Czy stomatolog przyjmuje też na NFZ?

W tej chwili stomatolog przyjmuje tylko prywatnie ale właściciel gabinetu stomatologicznego chce i najprawdopodobniej już złożył wniosek o podpisanie umowy na usługi stomatologiczne w ramach NFZ. Tak więc taka opcja ma być też możliwa.


Aktualnie trwa Narodowy Spis Powszechny. Jak to się odbywa na terenie naszego miasta i gminy?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami. Obowiązkową metodą jest samospis internetowy (CAWI). Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, może wybrać metodę uzupełniającą, tzn. metodę wywiadu telefonicznego (CATI) lub metodę wywiadu bezpośredniego (CAPI). Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrzowie spisowi, którzy rozpoczną pracę od 4 maja 2021 r. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.


Przy wjeździe z ul. Majowej na ul. Kasztanową (naprzeciw stawu) funkcjonuje jakiś zakład. Co to jest?

W tym miejscu znajduje się warsztat samochodowy.


Został przyjęty Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz na lata 2021-2030, jakie zadania , w związku z jego realizacją, czekają na mieszkańców?

Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwałą nr XI/57/15 z dnia 30 września 2015 przyjęła ”Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz na lata 2015-2020”. Z uwagi na zakończenie okresu, na który został uchwalony plan, wykonano jego aktualizację polegająca na opracowaniu ”Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz na lata 2021-2030”. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubomierz na lata 2021-2030” jest zintegrowanym planem działań mającym na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza do 2030 roku. Priorytetowym celem niniejszego dokumentu jest ograniczenie emisji CO2 oraz innych substancji zanieczyszczających powietrze – pyłów, w tym pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, jak również benzo(a)pirenu oraz emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu. Dodatkowym celem sporządzenia niniejszego dokumentu jest poprawa efektywności energetycznej i wzrost zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE). Zaplanowane działania są efektem dokonanej oceny i analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Lubomierz. W ramach przygotowania PGN została wykonana inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru Gminy Lubomierz oraz przeanalizowano możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną efektywności działań. Opracowano harmonogram działań oraz wskazano przykładowe zewnętrzne źródła finansowania zawartych w harmonogramie przedsięwzięć. Ustalono zasady monitorowania i raportowania wyników prowadzonej polityki ekologiczno-energetycznej. Przy aktualizacji PGN uwzględniono związane z tematyką dokumenty strategiczne (na poziomie międzynarodowym, UE, krajowym, regionalnym i lokalnym), polityki, konwencje, przepisy prawne, a także dostępne wytyczne, w tym szczegółowe zalecenia dotyczące struktury Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. W PGN zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie, szczególnie z uwzględnieniem problemu emisji CO2 oraz zaplanowanie działań służących obniżeniu jego poziomu. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej to ważny dokument strategiczny, który wyznacza kierunki rozwojowe dla Gminy Lubomierz na lata 2021-2030 w zakresie działań inwestycyjnych w takich dziedzinach jak: budownictwo, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię oraz transport. Zaplanowane zostały działania w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł, a więc działania mające na celu poprawę komfortu życia w Gminie Lubomierz. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli Gminie i podmiotom działającym na jej terenie na uzyskanie dofinansowań ze środków krajowych i Unii Europejskiej na inwestycje ograniczające poziom emisji zanieczyszczeń do powietrza


Rada Miejska Gminy Lubomierz podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół w Lubomierzu i włączenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubomierzu szkół wchodzących dotychczas w skład Zespołu Szkół w Lubomierzu. Jak to się przekłada na funkcjonowanie tych placówek?

Włączenie Zespołu Szkół w Lubomierzu do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wpłynie na lepsze uwarunkowania administracyjne, tzn. zarządzanie szkołami wchodzącymi w skład zespołu, które działają pod kierunkiem jednego dyrektora oraz wspólna obsługa kadrowa i finansowo-księgowa. Merytorycznie łatwiejsze staje się zapewnienie możliwości korzystania z bazy dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczej, a także zapewnienie optymalnych warunków pracy. Chciałbym nadmienić, że uczniowie Szkoły Podstawowej już od kilku lat korzystają z pracowni fizycznej w Zespole Szkół.


Co Pan Burmistrz chciałby przekazać internetowym Czytelnikom gazety?

Chciałbym życzyć Państwu i sobie powrotu do normalności. Niech panująca jeszcze pandemia jak najszybciej nas opuści, abyśmy mogli cieszyć się życiem, tak jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Dlatego też życzę naszym wszystkim Mieszkańcom dużo zdrowia. 


Bardzo dziękuję za istotne dla nas, mieszkańców, wiadomości i również życzę zdrówka i wytrwałości .

(JAGA)

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email