Przedłużenie terminu składania prac w ramach wyborów”Miss i Mistera Wiosny 2021″

miniatura

Ze względu na małą liczbę przesłanych w ramach konkursu zdjęć, postanowiliśmy przedłużyć termin przesyłania prac do 18.03.2021r. (włącznie)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dla dzieci na wiosenne przebranie pt. „Wybory Miss i Mistera Wiosny 2021”. Dla uczestników przewidziane są nagrody.

 

Poniżej dołączamy informacje dotyczące konkursu:

 

 1. Cel konkursu: rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów, pogłębienie umiejętności plastycznych i manualnych, edukacja kulturalna i popularyzacja dziedzin artystycznych, symboliczne przywitanie Wiosny 2021.
 1. Uczestnicy: Uczniowie Lubomierskich Szkół.
 1. Warunki udziału: wykonanie przebrania według własnego pomysłu z materiałów ogólnie dostępnych (papier, karton, tektura, bibuła, słoma, włóczka, tkanina, skóra, materiał skóropodobny, drewno, wiklina itp.)
 1. Osoby chętne do udziału w konkursie wysyłają zdjęcia prezentujące przebranie na sobie do dnia 18.03.2021 r. włącznie na adres e-mail: lubomierzlck@wp.pl. Prosimy o wpisanie w tytule maila następującej treści: „Konkurs na wiosenne przebranie 2021”. W treści wiadomości prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz klasy, do której uczeń uczęszcza. Do zgłoszonego zdjęcia prosimy o dołączenie zgody rodzica/prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w niniejszym konkursie. Zgody można napisać odręcznie i dołączyć zdjęcie do zgłoszenia.

5. Przebieg konkursu:

 • Uczestnicy konkursu wykonują w domu przebranie według własnego pomysłu z materiałów, o których mowa w punkcie 3.
 • do dnia 18.03.2021 r. przesyłają zdjęcie wg. schematu z punku 4. Zdjęcia bez zgody rodziców/prawnych opiekunów zostaną uznane za nieważne.
 • Komisja wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach: Miss Wiosny 2021 i Mister Wiosny 2021.
 • Komisja oceni pracę uczniów biorąc pod uwagę: pomysłowość, estetykę wykonania, wkład pracy własnej, sposób prezentacji przebrania.
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 19.03.2021 r. na stronach Lubomierskiego Centrum Kultury.
 1. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a zdjęcia zostaną opublikowane w formie prezentacji na stronach Lubomierskiego Centrum Kultury.
 1. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację zdjęć oraz wykorzystaniem danych osobowych, których administratorem jest Lubomierskie Centrum Kultury.
 1. Konkurs organizowany jest w formie online, z uwagi na stan epidemiczny oraz obowiązujące obostrzenia.
 
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email