Rozstrzygniecie naboru wniosków w ramach inicjatywy lokalnej

unnamed

Informujemy o pozytywnie rozpatrzonych wnioskach na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na I półrocze 2021 r.

  1. Montaż ogrodzenia na boisku sportowym w Chmieleniu – Stowarzyszenie „Nasz Chmieleń” – 2500,00 zł,
  2. „Izerska parada powozów 2021” – M. Walczak, A. Pasternak, J. Lawin – 1200,00 zł,
  3. Wymiana okien i parapetów w świetlicy w Pasieczniku – Sołectwo Pasiecznik – 2000,00 zł,
  4. Rewitalizacja wspinalni i budynku starej remizy OSP w Milęcicach, obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków – OSP Milęcice, Sołectwo Milęcice – 4000,00 zł,
  5. „Zioła powracają do Parku Benedyktyńskiego w Lubomierzu” – Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza – 2000,00 zł,
  6. Sprzątanie i pielęgnacja terenu przy siłowni napowietrznej z nasadzeniem trawy i roślin – Stowarzyszenie KS Pławna, Sołectwo Pławna Górna – 1800,00 zł,
  7. Sprzątanie wsi Radoniów – Sołectwo Radoniów – 1000,00 zł,
  8. Budowa wiaty na placu przy remizie strażackiej – OSP Oleszna Podgórska – 3000,00 zł,
  9. Budowa ogrodzenia placu zabaw dla dzieci i boiska – Sołectwo Janice – 2483,60 zł

RAZEM: 19983,60 zł

Autor: Karolina Bukiejko – Baran

www.lubomierz.pl

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email