Zapraszamy na wystawę poświęconą rewitalizacji Lubomierza

119121359_3240620302652778_8109279192095630295_n

Serdecznie zapraszam Szanownych Państwa do obejrzenia wystawy poświęconej rewitalizacji przeprowadzonej w Lubomierzu w roku 2019 w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Lubomierza poprzez poprawę estetyki zabytkowego układu urbanistycznego miasta oraz modernizację zabytkowych budynków przy Placu Wolności 67 i ul. Kowalskiego 1”

realizowanego z finansowym wsparciem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-ZIT AJ.”

Projekt był realizowany przez Beneficjenta, którym jest Gmina Lubomierz i dwóch partnerów, którymi są Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza i Ochotnicza Straż Pożarna w Lubomierzu.

Celem projektu była rewitalizacja historycznego układu urbanistycznego Lubomierza oraz przywrócenie lub nadanie nowych funkcji społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych trzem obiektom zabytkowym.

Wystawa znajduje się w Muzeum Kargula i Pawlaka (Dom Płócienników)
w Lubomierzu. W dniu 13 września 2020 r. podczas uroczystych obchodów dnia
Św. Maternusa patrona miasta w godz. 11.00 – 18.00 istnieje możliwość zwiedzenia obejrzenia wystawy bezpłatnie.

 

Burmistrz
Gminy i Miasta Lubomierz
(-)
Marek Chrabąszcz

Alicja Nawojczyk

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email