Bezpieczeństwo podczas wykonywania prac jesiennych

logo-krus

Jesień to dla rolnika czas ostatnich czynności związanych z zakończeniem sezonu prac polowych, takich jak zbiór ziemniaków, buraków i innych roślin okopowych, a także zbiory kukurydzy i niektórych warzyw. Jesienią rolnicy podejmują się także prac przygotowawczych przed zimą oraz następnym sezonem czyli nawożenie, orka i bronowanie.

Dla rolników jest to bardzo intensywny okres, muszą dopilnować bardzo wielu spraw związanych z zakończeniem jednego sezonu i przygotowaniem się do rozpoczęcia kolejnego, biorąc pod uwagę krótszy dzień i zmienność warunków atmosferycznych.

 

Planując prace okopowe i jesienne należy przestrzegać kilku podstawowych zasad:

– pamiętać o odpowiednim ubiorze – należy zakładać ubrania przylegające do ciała z zapiętymi rękawami oraz bez zwisających elementów – zmniejszy to ryzyko pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn; buty powinny być dopasowane i dobrze zawiązane, z protektorowaną podeszwą, zabezpieczającą przed poślizgnięciem

–  nie spieszyć się, być skoncentrowanym na wykonywanej czynności, robić przerwy na odpoczynek, zrezygnować z pracy jak jest się chorym, zmęczonym, zestresowanym lub pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych albo odurzających

– podczas podnoszenia ciężarów stosować zasadę „zgięte nogi, proste plecy, płynnie do góry i do przodu”, niedopuszczalne jest podnoszenie i przenoszenie w sposób ciągły ciężarów o masie większej niż 30 kg przez mężczyzn i 12 kg przez kobiety, a dorywczo – 50 kg przez mężczyzn i 20 kg przez kobiety

–  ograniczyć dźwiganie, czyli stosować wózki lub inne urządzenia, które pozwolą wyeliminować ręczne  podnoszenie i przenoszenie ciężkich rzeczy

– minimalizować ryzyko ukąszenia przez kleszcze stosując odpowiednią odzież i obuwie oraz środki odstraszające (repelenty)

– podczas stosowania chemicznych środków ochrony roślin należy pamiętać o odzieży ochronnej, czyli kombinezonie, butach, rękawicach, okularach, masce lub półmasce ochronnej z pochłaniaczem

– na pracującej maszynie nie powinny przebywać żadne osoby postronne poza kierowcą, jeśli nie przewiduje tego instrukcja obsługi

– wszystkie przeglądy, naprawy, regulacje i konserwacje maszyn należy przeprowadzać tylko po wcześniejszym wyłączeniu napędu, uniesione części maszyn należy podeprzeć lub podwiesić, a pod koła włożyć  kliny zabezpieczające przed przypadkowym przetoczeniem

– wszystkie ruchome i wirujące części maszyn muszą mieć osłony, uszkodzone lub niekompletne osłony, należy zastąpić nowymi

– niedopuszczalne jest przebywanie osób między ciągnikiem a maszyną współpracującą oraz wchodzenie na dysze, zaczepy, ramy i inne części ciągnika, przyczepy lub maszyny rolnicze w czasie ich pracy i transportu

– bez nadzoru nie można pozostawić uruchomionych ciągników, maszyn i innych urządzeń oraz narzędzi rolniczych, w przypadku konieczności opuszczenia tych urządzeń niezbędne jest wyłączenie jednostki napędowej i odpowiednie zabezpieczenie przed uruchomieniem

– podczas przerwy w pracy maszyn współpracujących z ciągnikiem, napęd na wał odbioru mocy ciągnika powinien być wyłączony, a silnik unieruchomiony, należy bezwzględnie wyjąć kluczyk ze stacyjki i uruchomić hamulec postojowy

– na transportowanych ziemiopłodach i innych ładunkach, niedopuszczalne jest przewożenie osób, ani żadnych ciężkich lub ostrych przedmiotów

– przewóz osób w przyczepie jest dozwolony, jeżeli posiada ona zamontowane na stałe siedziska, uchwyty do trzymania, podwyższone burty oraz drabinkę do wchodzenia i schodzenia

– niedopuszczalne jest przebywanie osób postronnych podczas pracy maszyn rolniczych, a zwłaszcza dzieci, wystarczy chwila nieuwagi i może dojść do tragedii

– należy dbać o bezpieczeństwo dzieci – aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom rodzice powinni dużo rozmawiać z dziećmi o grożących im niebezpieczeństwach i o pracach, których nie wolno im wykonywać w gospodarstwie rolnym oraz jak powinny postępować w sytuacji zagrożenia.

 

Opracowała:

Jadwiga Jadwińska

Starszy inspektor PT KRUS w Jeleniej Górze

Źródło:  www.krus.gov.pl, www.pip.gov.pl

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email