OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OFERTY KULTURALNEJ

unnamed

OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH  DOTYCZĄCYCH OFERTY KULTURALNEJ REALIZOWANEJ W RAMACH PROJEKTU „RESTAURACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE LUBOMIERZ”

BURMISTRZ LUBOMIERZA

działając na podstawie art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zmianami),

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych  dotyczących oferty kulturalnej realizowanej w ramach projektu „RESTAURACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE LUBOMIERZ” w dniach od 21.02.2020 (piątek) do 04.03.2020 (środa)

Uwagi i opinie w ramach konsultacji społecznych w sprawie oferty kulturalnej realizowanej  w ramach projektu „RESTAURACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE LUBOMIERZ”, można przekazywać w następujących formach:

 • osobiście podczas spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy Lubomierz (Plac Wolności 1) w dniu: 02.03.2020 r. w godzinach 11.00-12.00
 • osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Lubomierz (Plac Wolności 1, sekretariat),
 • poczta elektroniczną na adres: przetargi@lubomierz.pl

Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach przedstawia się pytania (mogące ulec modyfikacjom):

 1. Czy i jak częstą uczestniczą Państwo w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Lubomierzu?
 2. W jakich wydarzeniach biorą Państwo udział?
 3. Co przyciąga Was w imprezach, w których bierzecie udział?
 4. Co sądzicie Państwo o planowanej inwestycji „RESTAURACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W GMINIE LUBOMIERZ”? Jakie powinny być prowadzone (oferowane) imprezy i zajęcia w wyniku realizacji projektu?
 5. Czy istnieje możliwości współpracy z organizacjami społecznymi w kreowaniu i wdrażaniu oferty?
 6. Czy proponowana oferta kulturalna Lubomierskiego Centrum Kultury na okres trwałości projektu jest zgodna z Państwa oczekiwaniami:
 • Muzeum ornatu w budynku byłego Domu Opatki
 • Warsztaty związane z ornatami
 • Wystawa współczesnych ornatów
 • Wystawa w Domu Opatki kostiumów filmowych ze szczególnym uwzględnieniem filmów kręconych w Lubomierzu
 • Scenki z filmów w strojach odgrywane przez młodzież szkolną, zespół teatralny i kabaretowy
 • Wystawa kadrów z filmów ze szczególnym uwzględnieniem filmów kręconych w Lubomierzu
 • Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami jedno-dniowe, zajęcia w grupach: grupa teatralna , grupa malarsko – fotograficzna, grupa rękodzieła
 • Plener malarski dla artystów i studentów w Zespole Klasztornym i ogrodach klasztornych. (kwiecień – maj lub wrzesień październik)
 • Warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży poprowadzone przez ludzi którzy przyjadą na Plener malarski. (kwiecień – maj lub wrzesień październik).
 • Wystawa prac powstałych podczas pleneru i warsztatów .
 • Wystawa prac artystycznych (malarstwo, rzeźba, rysunek itp. lokalnych artystów i artystów z całej polski tj. Dariusz Miliński mieszkaniec Gminy Lubomierz)
 • Przegląd wokalno – recytatorski osób niepełnosprawnych.
 • Koncert osoby niepełnosprawnej – gwiazdy.
 • Warsztaty dla dzieci i oddzielnie dla dorosłych poprowadzone przez koło fotograficzno-multimedialne zakończone wystawą fotografii.
 • Koncert muzyki dawnej w parku na scenie na wodzie w ramach dnia Św. Maternusa
 • Przedstawienie teatralne: Żywoty Świętych
 • Przedstawienie kabaretowe.
 • Przegląd teatralno – kabaretowy grup artystycznych dzieci i młodzieży
 • Spotkania autorskie w sali Teatralnej z ludźmi filmu, sztuki, literatury
 • Koncerty i przedstawienia szkolne współorganizowane przez Lubomierskie Centrum
  Kultury w porozumieniu ze szkołami na terenie Gminy Lubomierz w sali teatralnej i scenie na wodzie w parku.
 • Koncert plenerowy zespołów wokalno- instrumentalnych i folklorystycznych z regionu.
 • Koncerty muzyki klasycznej w sali teatralnej i w okresie letnim scena na wodzie w parku.
 • Warsztaty tematyczne z zakresu edukacji ekologicznej i zdrowego żywienia (zioła i mikstury).
 • Łączenie pokoleń warsztaty prowadzone przez seniorów rękodzieła artystycznego dla dzieci i młodzieży
 • Wystawa rękodzieła artystycznego.
 • Opowiadanie i czytanie bajek najmłodszym przez seniorów
 • Benedyktyńskie przysmaki Opatki – warsztaty kulinarne nawiązanie do dawnych tradycji kulinarnych, odkrywanie starych przepisów, opracowanie przepisu na ciastka tzw. „ornatki”
 • Koncert wielkopostny muzyki dawnej (lutnia, szpitet, śpiew)
 • Warsztaty śpiewu średniowiecznego
 1. Czy deklarują Państwo chęć udziału wydarzeniach kulturalnych określonych w pkt. 6?

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby stale zamieszkujące na terenie Gminy Lubomierz, posiadające w dniu konsultacji czynne prawo wyborcze.

Zgłoszone opinie, uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą uwzględniane.

Burmistrz Gminy i Miasta Lubomierz

/ – /

Marek Chrabąszcz

 

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email