Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej — kopia

Zespół Szkolno – Przedszkolny, OSP KSRG Lubomierz oraz Lubomierskie Centrum Kultury

serdecznie zapraszają uczniów klas IV – VIII do udziału w szkolnych eliminacjach

do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Szkolny test wiedzy odbędzie się 25 lutego 2020 r. (wtorek),

o godzinie 10:00 w Lubomierskim Centrum Kultury

(Klub Postulat)

Zapisy prowadzi Druh OSP Lubomierz Marek Ciereszko

do 7 lutego 2020 r.

Dla zainteresowanych materiały zostaną udostępnione drogą mailową.

Eliminacje Powiatowe zostaną przeprowadzone w drugiej dekadzie marca 2020 r.

 

Zakres tematyczny Turnieju to:

 1. Tradycja i historia straży pożarnych
 2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
 3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej
 4. Organizacja i zadania OSP i ich Związku
 5. Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
 7. Sprzęt ratowniczo – gaśniczy
 8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
 9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych
 10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru
 11. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 12. Tematyka proponowana przez współorganizatorów Turnieju.

 

 

 

Alicja Nawojczyk

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email