Eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

Eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej — kopia

Zespół Szkolno – Przedszkolny, OSP KSRG Lubomierz oraz Lubomierskie Centrum Kultury

serdecznie zapraszają uczniów klas IV – VIII do udziału w szkolnych eliminacjach

do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Szkolny test wiedzy odbędzie się 25 lutego 2020 r. (wtorek),

o godzinie 10:00 w Lubomierskim Centrum Kultury

(Klub Postulat)

Zapisy prowadzi Druh OSP Lubomierz Marek Ciereszko

do 7 lutego 2020 r.

Dla zainteresowanych materiały zostaną udostępnione drogą mailową.

Eliminacje Powiatowe zostaną przeprowadzone w drugiej dekadzie marca 2020 r.

 

Zakres tematyczny Turnieju to:

 1. Tradycja i historia straży pożarnych
 2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
 3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej
 4. Organizacja i zadania OSP i ich Związku
 5. Przyczyny oraz okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
 6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
 7. Sprzęt ratowniczo – gaśniczy
 8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
 9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, zbiorów transportu i składowania palnych płodów rolnych, substancji niebezpiecznych
 10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru
 11. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 12. Tematyka proponowana przez współorganizatorów Turnieju.

 

 

 

Alicja Nawojczyk

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email