Kalendarz imprez na 2020 rok

miniatura kalendarz imprez na 2020

Szanowni Państwo,

Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu przystępuje do opracowania kompleksowego kalendarza imprez, organizowanych przez różnorodne podmioty funkcjonujące w naszej Gminie. Zebrane od Państwa informacje pozwolą na skuteczniejszą działalność Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierz w zakresie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, społecznym i promocyjnym, ulepszenie współpracy z partnerami, takimi jak sołectwa, szkoły czy stowarzyszenia oraz pozwoli nam na rozpoznanie Państwa potrzeb, dotyczących rozwoju Waszych podmiotów poprzez organizację różnorodnych przedsięwzięć.

Analizując dotychczasowe plusy, minusy i efekty powstawania kalendarza imprez oraz specyfikę tworzenia i współtworzenia (w różnych formach) przez Ośrodek Kultury i Sportu w Lubomierzu większości wydarzeń na terenie całej Gminy, w porozumieniu z Burmistrzem Gminy i Miasta Lubomierz, podejmujemy się stworzenia kompleksowego harmonogramu przedsięwzięć, które chcieliby Państwo zrealizować w swoich podmiotach. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie nam szczegółowych informacji na temat planowanych w 2020 roku przez Państwa przedsięwzięć, które nie tylko będą figurować w kalendarium Gminy, ale przede wszystkim będą przez Państwa realizowane.

Informacje zawarte w kalendarzu powinny zawierać:

  1. Nazwę imprezy
  2. Datę i możliwie także godzinę rozpoczęcia
  3. Miejsce
  4. Organizatora (imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu)
  5. Charakter imprezy (np. sportowa, kulturalna, turystyczna, charytatywna itp.)
  6. Zasięg (szkolny, sołecki, gminny, powiatowy itp.)
  7. Krótki opis charakteryzujący wydarzenie
  8. Współorganizator i charakter współpracy (np. użyczenie sprzętu, pomoc w promocji, wsparcie osobowe itp.)

W przypadku jakichkolwiek istotnych zmian dotyczących np. terminu bądź miejsca imprezy prosimy o stosownie wcześniejszą weryfikację danych.

Prosimy o przekazanie powyższych informacji w formie tabeli osobiście do Ośrodka Kultury i Sportu w Lubomierzu (plac Wolności 66 a) lub pocztą w formie elektronicznej na adres: alicja.nawojczyk@wp.pl   w terminie do 15 listopada 2019 r.

Formularz zgłoszenia do pobrana znajdą Państwo w poniższym linku:

Załącznik:

  1. Formularz zgłoszenia imprezy do Kalendarza Imprez Gminy Lubomierz na 2020 rok.

  2. Tabela – Kalendarz imprez na 2020 r. – plik edytowalny

 

Sprawę prowadzi:

Alicja Nawojczyk

Referent ds. kultury i sportu

Tel.: 665 188 731

Alicja Nawojczyk

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email