Zapraszamy do udziału w projekcie „E-Senior”!

Plakat_a3_v6_wersje

Zapraszamy do udziału w projekcie „E-Senior”. Program rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z zastosowaniem działań szkoleniowych i animacyjnych w środowisku lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III: 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

List intencyjny_E-Senior_Fundacja Partycypacji SPołecznej

Zał.-1-formularz-rekrutacyjny-DOLNOŚLĄSKIE

Zał.-2-Ankieta-zgłoszeniowa

Zał.-5-a-Regulamin-rekrutacji

 

Alicja Nawojczyk

Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp
Email